10 Amerykańskie spółki, na które nowy standard leasingu wywiera największy wpływ

W związku z tym, że amerykańskie firmy przygotowują się do wdrożenia przyszłego standardu rachunkowości w zakresie leasingu od Rady Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB), nowe badanie przeprowadzone przez dostawcę oprogramowania do leasingu sprzętu LeaseAccelerator wskazuje w sposób przewidywalny, że najbardziej ucierpią na tym firmy z dużymi zobowiązaniami w zakresie leasingu operacyjnego. W związku z tym stoją one również w obliczu największego ryzyka niepowodzenia audytu.

MSSF 16 Leasing s, globalny standard rachunkowości dotyczący leasingu wydany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) w dniu 13 stycznia oraz nowy amerykański standard rachunkowości dotyczący leasingu, który RMSR ma wydać do końca pierwszego kwartału 2016 r., będą wymagały od przedsiębiorstw przeniesienia leasingu operacyjnego, wcześniej ujawnionego jedynie w przypisach do sprawozdań finansowych, na ich bilanse począwszy od 2019 r.

Powołując się na RMSR, badanie LeaseAccelerator wskazuje, że spółki giełdowe mają około 3,3 biliona dolarów zobowiązań leasingowych, od kilku milionów dolarów do dziesiątek miliardów dolarów. Ponad 85 procent tych zobowiązań nie pojawia się w bilansach firm.

Tak więc, badanie Kto jest najbardziej dotknięty przez nowe standardy rachunkowości leasingu? zostało przeprowadzone, według LeaseAccelerator, w celu zidentyfikowania i sklasyfikowania tych firm, które mają największe pozabilansowe zobowiązania płatnicze w przyszłości w oparciu o dane publiczne, ponieważ uzasadnione jest założenie, że firmy te będą miały największe wyzwanie w przygotowaniu się do nowego standardu i prawdopodobnie będą musiały zmierzyć się z największym ryzykiem i doświadczyć najbardziej znaczących skutków niepowodzenia audytu.â»

Mając na uwadze wymogi sprawozdawczości porównawczej dotyczące nowych standardów rachunkowości w zakresie leasingu, które dla większości firm rozpoczynają się już w 2017 r., uważamy, że wiele firm z listy Fortune 500 jest żałośnie nieprzygotowanych na nowe standardy rachunkowości w zakresie leasingu, w szczególności w odniesieniu do ich portfela leasingu sprzętu,â» LeaseAccelerator CEO Michael Keeler powiedział w pisemnym oświadczeniu. Mamy nadzieję, że publikacja tego raportu dostarczy Dyrektorom Finansowym perspektywy na temat relatywnej wielkości i znaczenia ich zobowiązań z tytułu leasingu operacyjnego w porównaniu z ich rówieśnikami z branży oraz pozwoli na proaktywne zbadanie rozwiązań, biorąc pod uwagę termin porównywalności rachunku zysków i strat w 2017 roku.â»

LeaseAccelerator sporządził listę 500 największych amerykańskich firm publicznych, klasyfikując je według wielkości ich zobowiązań pozabilansowych z tytułu leasingu. Zidentyfikowane firmy zostały wymienione w najnowszym badaniu magazynu Fortune Fortune 500.

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wynikały z ostatnich zgłoszeń 10 tys. ton złożonych przez przedsiębiorstwa w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Dane zostały opracowane we wrześniu ubiegłego roku, dlatego też wykorzystano sprawozdania większości firm za rok obrotowy 2014. LeaseAccelerator twierdzi, że nie obliczał ani nie manipulował danymi dotyczącymi zobowiązań leasingowych.

Oto pierwsza dziesiątka w rankingu zobowiązań leasingowych (w milionach):

  1. Walgreen Co. ($33,721)
  2. AT&T Inc. ($31,047)
  3. CVS Health (27.282 dolarów)
  4. Wal-Mart Stores Inc. ($17,910)
  5. FedEx Corp. ($16,385)
  6. Bank of America Corp. ($14,406)
  7. Verizon Communications Inc. ($14,403)
  8. McDonald’s Corp. ($13,160)
  9. United Continental Holdings Inc. ($13,000)
  10. Delta Air Lines Inc. ($12,741)

Amerykańskie spółki publiczne będą zobowiązane do przyjęcia nowego standardu leasingu, po jego wydaniu, na lata obrotowe, a także na okresy przejściowe w tych latach obrotowych, począwszy od 15 grudnia 2018 roku. Dla spółek publicznych na koniec roku kalendarzowego oznacza to datę przyjęcia standardu 1 stycznia 2019 r. oraz zastosowanie z mocą wsteczną do wcześniej wydanych rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych za rok 2018 i 2017.

Artykuły pokrewne:

Czy Nowa Księgowość Leasingowa jest szansą na osiągnięcie zysku?

Wszystkie systemy idą na remont systemu FASB Lease Accounting Overhaul