1040 e-plik zapobiegł katastrofie: Jak dotrzymać terminu złożenia wniosku, gdy twoje zeznanie podatkowe zostało odrzucone?

Prokrastynatorzy uważajcie! Tylko dlatego, że wypełniłeś swoje zeznanie podatkowe przed północą 18 kwietnia, nie oznacza to, że złożyłeś je na czas. Formalna akceptacja przez IRS może trwać do dwóch dni od momentu wysłania zeznania. Co powinieneś zrobić, jeśli złożyłeś/aś zeznanie drogą elektroniczną przed godziną 12, a następnego dnia, po upływie terminu złożenia, otrzymasz od IRS zawiadomienie o odrzuceniu zeznania, w którym stwierdzisz, że nie zostało ono przyjęte?

Nie panikuj! IRS rozumie, że odmowa może nadejść po terminie złożenia zeznania podatkowego i stworzył procedury zapewniające, że Twoje zeznanie podatkowe może być nadal złożone bez kary za spóźnienie. Zgodnie z IRS Handbook for Authorized IRS e-file Providers of Individual Income Tax Returns , istnieje kilka kroków, które powinny zostać wykonane przez ERO [Electronic Return Originator – tj. osobę lub firmę, która złożyła zeznanie drogą elektroniczną].

Krok 1: «Jeżeli IRS odrzuca elektroniczną część indywidualnego zeznania podatkowego podatnika do rozpatrzenia, a URE nie może skorygować przyczyny odrzucenia, URE musi podjąć uzasadnione kroki, aby poinformować podatnika o odrzuceniu w ciągu 24 godzin».

Krok 2: «Jeżeli URE poinformuje podatnika, że nie złożył deklaracji, URE musi przekazać mu kod(-y) odrzucenia wraz z wyjaśnieniem». Kod odrzucenia, o którym tutaj mowa, jest podawany przez URE w zawiadomieniu o odrzuceniu, które otrzymuje URE.

Krok 3: «Jeżeli podatnik nie zdecyduje się na korektę i przekazanie do IRS elektronicznej części deklaracji lub jeżeli IRS nie może przyjąć deklaracji do rozpatrzenia, musi złożyć deklarację w formie papierowej. W celu terminowego złożenia deklaracji, podatnik musi złożyć deklarację w formie papierowej do późniejszego z terminów składania deklaracji lub do dziesięciu dni kalendarzowych od daty przekazania przez IRS powiadomienia o odrzuceniu elektronicznej części deklaracji lub o braku możliwości przyjęcia deklaracji do rozpatrzenia. Podatnicy powinni zawrzeć w deklaracji w formie papierowej wyjaśnienie, dlaczego składają deklarację po terminie wymagalności».

Jak widać, IRS zasadniczo zapewnia podatnikowi/preparatorowi 10-dniowe przedłużenie terminu złożenia zeznania podatkowego w przypadku niepowodzenia elektronicznego procesu składania deklaracji. Tak długo, jak zeznanie podatkowe jest składane w tym terminie, kara za spóźnione złożenie nie ma zastosowania.