12 Więcej projektów roboczych dotyczących ujmowania dochodów wydanych przez AICPA

Komitet Wykonawczy ds. Sprawozdawczości Finansowej American Institute of CPA (AICPA) opublikował ostatnio kilkanaście nowych roboczych projektów zagadnień księgowych związanych z wdrożeniem nowego standardu rozpoznawania przychodów Rady Standardów Rachunkowości Finansowej, aktualizacja standardów rachunkowości nr 2014-09, Przychody z umów z klientami (Temat 606).

Te 12 projektów roboczych dotyczy zarządzania aktywami, wykonawców robót inżynieryjnych i budowlanych, gier, opieki zdrowotnej, hotelarstwa i oprogramowania. Komentarze do AICPA mają być przekazane do 1 sierpnia.

Szesnaście branżowych grup zadaniowych kontynuuje kompilację zagadnień związanych z wdrażaniem, które zostaną przedstawione w nowym przewodniku AICPA dotyczącym standardu uznawania przychodów.

Internetowa wersja przewodnika «Audyt i księgowość w zakresie rozpoznawania przychodów» została opublikowana na początku tego roku i będzie aktualizowana w miarę finalizowania przez grupy zadaniowe kolejnych branżowych zagadnień wdrożeniowych.

Najnowsze projekty robocze to:

Asset Management Revenue Recognition Task Force

 • Kwestia wdrożenia nr 10-2: Przychody z opłat za zarządzanie, z wyłączeniem przychodów z opłat za wyniki
 • Wydanie dotyczące wdrożenia nr 10-3: Zwolnienia z opłat za zarządzanie i zwrot kosztów klienta
 • Emisja wdrożeniowa nr 10-5: Przychody z opłat motywacyjnych lub z tytułu opłat za wyniki, z wyłączeniem motywacyjnych przydziałów kapitału (takich jak odsetki przeniesione)
 • Emisja wykonawcza nr 10-5A: Motywacyjne przydziały kapitału

Zespół zadaniowy ds. uznawania dochodów wykonawców robót inżynieryjnych i budowlanych

 • Kwestia wdrożenia nr 4-5: Wpływ rozwiązania umowy ze względu na niedogodności na czas trwania umowy

Gry Podmioty Grupa zadaniowa ds. uznawania dochodów

 • Emisja dotycząca wdrożenia nr 6-6: Rachunek zysków i strat Prezentacja opłat dla operatorów postępowych o dużym obszarze otrzymywanych od podmiotów prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych
 • Kwestia wdrożenia nr 6-7: Uczestnictwo i podobne ustalenia
 • Kwestia wdrożenia nr 6-8D: Rozliczanie punktów lojalnościowych wymienianych ze stronami trzecimi

Podmioty opieki zdrowotnej Grupa zadaniowa ds. uznawania dochodów

 • Wydanie dotyczące wdrożenia nr 8-6: Prezentacja i ujawnienie

Podmioty świadczące usługi hotelarskie Grupa zadaniowa ds. uznawania dochodów

 • Wydanie implementacyjne nr 7-5: Uwzględnienie klienta (Key Money)

Jednostki oprogramowania Grupa zadaniowa ds. uznawania dochodów

 • Kwestia wdrożenia nr 14-8: Przekazanie kontroli dla Distinct Software Licenses
 • Kwestia wdrożenia nr 14-11: Względy przy szacowaniu sprzedaży autonomicznej Ceny

Komentarze należy przekazać Irinie Portnoy za zarządzanie aktywami, Fredowi Gillowi za inżynierów i wykonawców budowlanych, Andy’emu Mrakovcicowi za opiekę zdrowotną oraz Kim Kushmerickowi za gry, gościnność i oprogramowanie.

Powiązany artykuł:

AICPA publikuje nowy przewodnik w zakresie rozpoznawania dochodów