45 państw ma więcej czasu na wymianę zwierząt gospodarskich

Rolnicy i hodowcy, którzy wcześniej byli zmuszeni do sprzedaży bydła z powodu suszy, podobnie jak susza dotykająca obecnie znaczną część kraju, mają przedłużony okres czasu, w którym mogą zastąpić zwierzęta gospodarskie i odroczyć podatek od wszelkich zysków z wymuszonej sprzedaży, IRS ogłosił 28 września 2012 roku.

Rolnicy i hodowcy, którzy z powodu suszy sprzedają więcej zwierząt gospodarskich niż normalnie, mogą odroczyć podatek od dodatkowych zysków ze sprzedaży. Aby zakwalifikować się do tej kategorii, inwentarz żywy zasadniczo musi być zastąpiony w okresie czterech lat. IRS jest upoważniony do przedłużenia tego okresu, jeśli susza będzie się utrzymywać.

Ogłoszone dzisiaj roczne przedłużenie okresu zastępczego ma zasadniczo zastosowanie do zysków kapitałowych osiągniętych przez kwalifikujących się rolników i hodowców ze sprzedaży zwierząt gospodarskich utrzymywanych w celach pobocznych, mlecznych lub hodowlanych z powodu suszy. Sprzedaż pozostałego inwentarza żywego, takiego jak ten hodowany na ubój lub utrzymywanego w celach sportowych, oraz drobiu nie kwalifikuje się do pomocy.

IRS udziela tej pomocy każdemu gospodarstwu znajdującemu się w hrabstwie, parafii, mieście lub okręgu wymienionym przez National Drought Mitigation Center (NDMC) jako dotknięte wyjątkowymi, ekstremalnymi lub poważnymi warunkami suszy, w dowolnym okresie tygodniowym od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r. Wszystkie lub niektóre z czterdziestu czterech stanów są wymienione na liście. Każdy hrabstwo sąsiadujące z hrabstwem wymienionym przez NDMC również kwalifikuje się do skorzystania z tej pomocy.

W związku z tym rolnicy i hodowcy z tych obszarów, których okres zastępczy w przypadku suszy miał upłynąć pod koniec bieżącego roku podatkowego, czyli 31 grudnia 2012 r., w większości przypadków będą teraz mieli czas do końca następnego roku podatkowego. Ponieważ normalny okres zastępczy dla sprzedaży prowadzonej w warunkach suszy wynosi cztery lata, przedłużenie to ma natychmiastowy wpływ na sprzedaż prowadzoną w warunkach suszy, która miała miejsce w roku 2008. Jednak ze względu na wcześniejsze przedłużenia związane z suszą, które miały wpływ na niektóre z tych miejscowości, okresy zastępcze dla niektórych sprzedaży dokonywanych w okresie suszy przed rokiem 2008 również ulegają zmianie. Dodatkowe przedłużenia zostaną przyznane w przypadku utrzymywania się poważnych warunków suszy.

Źródło: 28 września 2012 r., komunikat prasowy IRS