5 Sposoby powielania arkuszy roboczych w programie Excel

Użytkownicy Excela często utknęli na bieżni z powtarzającymi się zadaniami. Na przykład, może być konieczne wykonanie kopii arkusza pracy, który może służyć jako kopia zapasowa lub do celów testowych. W tym artykule opiszę trzy sposoby powielania arkusza pracy. Dwa z nich obejmują menu, drugi – sztuczkę z myszką i klawiaturą, a trzeci – pojedynczą linię kodu programowania.

Być może znasz już pierwsze podejście przedstawione na rysunku 1:

 • Kliknij przycisk Format w menu głównym programu Excel.
 • Wybierz opcję Przesuń lub Kopiuj arkusz.
 • W tym momencie pojawia się okno dialogowe Przesuń lub Kopiuj:

  1. Kopiowanie w obrębie tego samego podręcznika: Kliknij przycisk Create a Copy (Utwórz kopię), a następnie kliknij OK.
  2. Kopiowanie do innego podręcznika: Wybierz nazwę skoroszytu z listy To Book (Do książki), kliknij Create a Copy (Utwórz kopię), a następnie kliknij OK.
  3. Przeniesienie arkusza do innego podręcznika: Wybierz nazwę skoroszytu z listy Do książki, a następnie kliknij przycisk OK.

Rysunek 1: Tradycyjne podejście do powielania arkuszy w ramach książki roboczej.

Drugi sposób powielania arkuszy polega na kliknięciu prawym przyciskiem myszy na dowolnej zakładce arkusza, a następnie wybraniu z pojawiającego się menu kontekstowego opcji Przesuń lub Kopiuj. Następnie w oknie dialogowym Przesuń lub Kopiuj wykonaj te same kroki, jak opisano powyżej.

Jak pokazano na Rys. 2, osobiście łatwiej jest mi skorzystać z trzeciego podejścia, które polega na przytrzymaniu klawisza Ctrl podczas gdy ja używam lewego przycisku myszy do przeciągania arkusza w prawo. Ta czynność powiela arkusz pracy bez konieczności korzystania z menu.

Rysunek 2: Trzymaj wciśnięty klawisz Ctrl podczas przeciągania zakładki arkusza, aby wykonać kopię.

:

Jak pokazano na rysunku 3, czwarte podejście umożliwia odtworzenie sąsiadującej grupy arkuszy:

 • Kliknij na pierwszy arkusz, który chcesz powtórzyć.
 • Przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift podczas wybierania ostatniego arkusza, który chcesz skopiować.
 • Przytrzymaj wciśnięty klawisz Ctrl podczas przeciągania pierwszego arkusza w grupie w prawo za pomocą lewego przycisku myszy. W tym przypadku musisz wybrać pierwszy arkusz w grupie, w przeciwnym razie po prostu odznaczysz inny arkusz. Alternatywnie, po pogrupowaniu arkuszy, możesz skorzystać z jednej z dwóch pierwszych metod omówionych w tym artykule.

Rysunek 3: Można odtwarzać grupy arkuszy jednocześnie.

Prawdopodobnie użyjesz tego piątego podejścia tylko do specjalnych projektów. Powiedzmy, że przy tworzeniu budżetowego arkusza kalkulacyjnego musisz zrobić 12 kopii arkusza kalkulacyjnego lub powiedzmy 50 kopii arkusza kalkulacyjnego do śledzenia aktywności według lokalizacji.

Aby przetestować koncepcję, zacznijmy od skoroszytu z pojedynczym arkuszem roboczym, którego celem jest posiadanie 12 egzemplarzy tego samego arkusza. Jednowierszowe makro może zrobić 11 kopii aktualnego arkusza pracy:

 1. Naciśnij Alt-F11 na klawiaturze, aby wyświetlić Visual Basic Editor programu Excel. Użytkownicy komputerów Mac powinni nacisnąć klawisz Fn-Alt-F11. Chociaż wygląda to jak oddzielny program, jest to ukryty aspekt Excela, którego większość użytkowników nie widziała wcześniej.
 2. Kliknij menu Widok w Visual Basic Editor.
 3. Kliknij przycisk Immediate Window z menu View, lub naciśnij Ctrl-G na klawiaturze (dla Mac, Ctrl-Cmd-G).
 4. W tym momencie na ekranie pojawi się okno Immediate. Jest to specjalny obszar, w którym każdy wprowadzony przez Ciebie kod programowy zostanie wykonany natychmiast; stąd nazwa.
 5. W oknie Immediate wpisz następujący wiersz kodu programowania, dokładnie tak jak napisano poniżej, a następnie naciśnij Enter.

Do Until Sheets.Count=12: Activesheet.Copy,ActiveSheet: Pętla

Wiersz kodu programującego musi pojawić się jako pojedyncza linia w oknie Immediate.

Nigdy nie zapomnij o kolejnej aktualizacji

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać nasze e-maile.Wpisz adres e-mail *Enter email addressSign up

Minusem Immediate Window jest to, że nie otrzymujesz żadnych bezpośrednich informacji zwrotnych, jeśli twój kod do programowania zadziałał, poza tym, że masz teraz 12 kopii arkusza pracy w podręczniku. Podpowiedzi o błędach pojawią się, gdy naciśniesz Enter, gdy linia kodu jest niekompletna lub zawiera błędy typograficzne. Błąd może się również pojawić, jeśli podręcznik jest chroniony poleceniem Protect Workbook w menu Review programu Excel.

 1. Możesz bezpiecznie opuścić Visual Basic Editor po uruchomieniu linii kodu.

Rysunek 4: Możesz użyć linii kodu programującego, aby utworzyć tyle kopii arkusza, ile potrzebujesz.

Powyższa linia kodu wykorzystuje Visual Basic dla aplikacji w programie Microsoft Excel. Jest on znany jako obiektowy język programowania, więc jeśli chcesz mieć mały wgląd w to, co robi makro:

 • Do Until ustawia pętlę, co oznacza, że Excel będzie powtarzał akcje do momentu spełnienia warunku.
 • Arkusze to zbiór wszystkich arkuszy w podręczniku roboczym. W rzeczywistości obejmuje on również inne rodzaje arkuszy, czyli arkusze wykresów i arkusze makro. Możemy być bardziej konkretni i zamiast tego korzystać z kolekcji Arkuszy, ale Arkusze skutkują mniejszą ilością wpisów.
 • Licznik zwraca liczbę arkuszy w kolekcji.
 • = 12 to ostateczna liczba arkuszy, które chcesz umieścić w podręczniku. Dostosujesz ją do swoich potrzeb, np. zmieniając ją na 6, jeśli chcesz powtórzyć arkusz 5 razy. Dzięki temu pętla będzie powtarzać swój proces aż do momentu, gdy całkowita liczba arkuszy będzie zgodna z podaną przez Ciebie liczbą.
 • ActiveSheet.Copy , ActiveSheet instruuje program Excel, aby umieścił po prawej stronie ekranu kopię arkusza, którą widać na ekranie. Jeśli pominiesz część «, ActiveSheet», wówczas makro utworzy pojedyncze skoroszyty, które zawierają kopię bieżącego arkusza.
 • Pętla instruuje program Excel, aby rozpocząć proces od nowa. Pętla Do Until instructions at the start oznacza, że pętla zatrzyma się sama, gdy całkowita liczba arkuszy w skoroszycie będzie zgodna z podaną przez użytkownika liczbą.

Jeśli miałbyś to zapisać w formalnym makrze, kod może mieć taką formę:

Zrobić do arkuszy. Policzyć = 12

ActiveSheet.Kopiuj, ActiveSheet

Pętla

Immediate Window pozwala nam na wykonanie tylko jednej linii kodu w danym momencie, więc dwukropki pozwalają nam połączyć trzy linie kodu w jedną linię, która może być wykonana.

W razie potrzeby istnieją dwa sposoby określenia liczby arkuszy, które obecnie znajdują się w skoroszycie Excela:

 • We wszystkich wersjach programu Excel wpisz to w oknie natychmiastowym i naciśnij Enter: ?Sheets.Count W oknie natychmiastowym wyświetli się liczba arkuszy w skoroszycie.
 • W programie Excel 2013 i później wprowadź ten wzór do dowolnej komórki arkusza w celu określenia liczby arkuszy w skoroszycie: =Arkusze()