9/28 Ostateczny termin zgłaszania uwag dotyczących projektu narażenia na działanie gazów cieplarnianych

Strony zainteresowane złożeniem pisemnych uwag do Projektu Ekspozycji Rady Standardów Rachunkowości Rządu (GASB) Rachunkowość i Sprawozdawczość Finansowa dla Transakcji Gwarancji Niezmiennych , powinny złożyć pisma z uwagami do piątku 28 września 2012 r.

Proponowane Oświadczenie wymagałoby od gwaranta państwowego i samorządowego, który oferuje gwarancję finansową niezwiązaną z wymianą na rzecz innej organizacji lub rządu, ujęcia zobowiązania w sprawozdaniu finansowym, jeżeli jest “bardziej prawdopodobne niż nieprawdopodobne”, że gwarant rzeczywiście dokona płatności na rzecz posiadaczy zobowiązań wynikających z umowy. Wymagałoby to również ujawnienia w informacji dodatkowej informacji o ryzyku związanym z tymi gwarancjami.

Osoby fizyczne i organizacje proszone są o dokonanie przeglądu projektu narażenia i przedstawienie pisemnych uwag do dnia 28 września 2012 r., termin . Uwagi należy kierować do dyrektora ds. badań i działalności technicznej, Projektu nr 19-18, oraz przesyłać pocztą elektroniczną na adres [adres e-mail chroniony] lub pocztą elektroniczną:

Rządowa Rada Standardów Rachunkowości

401 Merritt 7

PO Pole 5116

Norwalk, CT 06856-5116

Powiązany artykuł:

  • Przypomnienie: FAF poszukuje uczestników do badania PIR

Źródło: 18 września 2012 r., komunikat prasowy GASB