Accrual-to-Cash Excel Zasoby arkusza kalkulacyjnego

Pytanie w AccountingWEB Q&A Forum zapytał, czy ktoś wiedział o istniejącym szablonie, takim jak arkusz Excel lub uproszczony program komputerowy, który może być używany w gazetach roboczych i nauczyć nowych członków zespołu, jak prawidłowo i całkowicie przekonwertować saldo próby na zasadzie memoriałowej na saldo próby pieniężnej.

Dziękujemy panu Jimowi Blairowi, CPA , członkowi AccountingWEB za udzielenie odpowiedzi i udostępnienie jego prostego szablonu członkom AccountingWEB.

Załączony plik do pobrania jest bardzo prostym arkuszem kalkulacyjnym do przeliczania wyniku netto na bazie memoriałowej na kasową. Wiele podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe po prostu wyzerowuje końcowe konta bilansowe w stosunku do przychodów i kosztów, próbując uzyskać skorygowaną kwotę zysku netto. Należy również wziąć pod uwagę początkowe salda tych kont.

Niniejszy arkusz kalkulacyjny może zostać zmieniony w celu uwzględnienia dodatkowych rachunków w zależności od potrzeb. Należy pamiętać, że przy korygowaniu o zapasy IRS pozwala na odliczenie zapasów, za które zapłacono w roku, w którym dokonano korekty.

Możesz pobrać ten arkusz kalkulacyjny za darmo, aby zamienić zysk netto na bazie memoriałowej na kasową.