AICPA Nixes Proponowane reformy podatkowe dla podmiotów przejmujących

przez Ken Berry

Im bardziej Kongres stara się uprościć kodeks podatkowy, tym bardziej skomplikowane rzeczy wydają się być. Przynajmniej taki jest pogląd American Institute of CPA (AICPA) na temat propozycji konsolidacji niezliczonej ilości przepisów podatkowych dotyczących podmiotów przechodzących.

Reforma podatkowa jest na pewno w powietrzu. W ramach wspólnych wysiłków, szefowie dwóch głównych komisji podatkowych w Kongresie, Dave Camp (R-MI) z House Ways and Means Committee i Max Baucus (D-MT) z Senackiej Komisji Finansów, przemierzają kraj w poszukiwaniu wkładu ze strony podatników. Wezwania do znaczących reform odbijają się echem po obu stronach nawy, jak również w Gabinecie Owalnym.

Jeden z pierwszych oficjalnych projektów reformy podatkowej został wydany przez komitet obozowy w lipcu. Zwany powszechnie «wariantem 2», zawiera on kilka zaleceń dotyczących zmiany przepisów podatkowych mających zastosowanie do małych przedsiębiorstw. W wariancie 2, na przykład, obecny system podrozdziału S (opodatkowanie osób prawnych) i podrozdziału K (opodatkowanie spółek osobowych) zostaje zastąpiony jednym, ujednoliconym systemem. Jednak AICPA sprzeciwiła się temu wnioskowi w piśmie z dnia 30 lipca 2013 r., które zostało przesłane do komitetu.

W szczególności, AICPA uważa, że opcja 2 «jeden rozmiar dla wszystkich» w zakresie opodatkowania podmiotów przechodzących przez terytorium kraju nie leży w najlepszym interesie publicznym. Dlatego też nie popiera ono opcji 2.

«Rozumiemy, że jednym z celów zaproponowania jednego systemu przejściowego było uproszczenie przepisów podatkowych. Uważamy jednak, że jednolity system, który został opracowany we wniosku, nie zapewnia koniecznego uproszczenia» – czytamy w piśmie. «Wariant 2 likwiduje możliwość wyboru podmiotu do celów sprawozdawczości podatkowej. Jednakże mniejszy wybór nie zawsze skutkuje ogólnym i ciągłym uproszczeniem dla podatników».

W opinii AICPA wariant 2 tworzy sztywne zasady odzwierciedlające złożoność obecnego systemu partnerstwa bez jego elastyczności. AICPA uważa również, że zmiana ta zapobiega nieopodatkowanym wypłatom wartości majątkowych przez podmioty przejmujące. Ponadto AICPA twierdzi, że przejście z obecnego systemu z podrozdziału K i podrozdziału S do jednego systemu spowodowałoby znaczną złożoność i związane z tym koszty.

W liście stwierdza się dalej», Głęboko wierzymy, że zasady podrozdziału S i podrozdziału K nie powinny być wyeliminowane z Kodeksu. Podatnicy potrzebują prostoty działania jako S Korporacje i elastyczności dozwolonej przez spółki osobowe z możliwością dokonywania przydziałów w zależności od ich różnych i zróżnicowanych okoliczności. Podatnicy korzystają z możliwości wyboru między poddaniem się przepisom rozdziału K lub rozdziału S. Kodeks powinien nadal obejmować obie formy jako realne opcje dla przedsiębiorstw i społeczności inwestycyjnych».

Wreszcie, zgodnie z AICPA, jeśli podatnicy pragną prostszego systemu opodatkowania, mogą zdecydować się na utworzenie prostej spółki osobowej z proporcjonalnym przydziałem lub mogą zdecydować się na opodatkowanie jako korporacja S i zrezygnować z podstawy i elastyczności własności. Jeśli podatnicy preferują bardziej złożone alokacje, aby osiągnąć cele ekonomiczne różnych uczestników (np. inwestora, zarządcę, przedsiębiorcę), mogą wybrać obecny system spółki osobowej.

Na dole: Stanowisko AICPA jest takie, że zmniejszenie liczby systemów przelotowych nie zapewnia prostoty. Pochwala ono jednak wysiłki komisji.

To Abraham Lincoln powiedział: «Możesz zadowolić niektórych ludzi przez cały czas, możesz zadowolić wszystkich ludzi przez cały czas, ale nie możesz zadowolić wszystkich ludzi przez cały czas.» Niewątpliwie, jeśli reforma podatkowa kiedykolwiek nastąpi, nie zostanie ona przyjęta przez całą społeczność podatkową.

Artykuły pokrewne:

  • «Odd Couple» Baucus and Camp Launch Tax Reform Tour
  • Reforma podatkowa: Słuchaj, Chcesz poznać tajemnicę?