AICPA Survey Says Client Accounting on the Rise for All Firms

Mimo, że od kilku lat jest ona omawiana jako potencjalna brama do rozwoju, wydaje się, że firmy różnej wielkości w końcu dostrzegają część swoich ogólnych usług dedykowanych księgowości klienta.

Powyższe ujawnienie oraz inne kluczowe ustalenia zostały ogłoszone na odbywającej się w tym tygodniu konferencji Digital CPA, której gospodarzami są CPA.com i AICPA, w ramach badania 2016 National Management of an Accounting Practice (MAP) Survey . Badanie to, obejmujące 1800 firm różnej wielkości, zostało opracowane przez CPA.com i AICPA Private Companies Practice Section (PCPS).

Dokładniej mówiąc, badanie wykazało rosnącą penetrację kategorii usług księgowych dla klientów/wirtualnych usług CFO dla większych firm. Jak wynika z badania, część opłat pobieranych od klientów netto reprezentowana przez ten obszar usług, który obejmuje zlecane na zewnątrz usługi finansowe i księgowe oraz inne usługi back-office’owe dla klientów, wzrosła ponad dwukrotnie, do 9 procent, w przypadku największych firm o rocznych przychodach wynoszących 10 milionów dolarów lub więcej, które prowadzą działalność w tym obszarze. Wartość ta wzrosła również dwukrotnie w dwóch kolejnych największych segmentach: firmy z przychodami od 5 mln USD do mniej niż 10 mln USD oraz od 1,5 mln USD do mniej niż 5 mln USD.

Na innym froncie, od 2014 r. firmy CPA coraz częściej korzystają z usług w chmurze. Około 56 proc. wszystkich ankietowanych firm stwierdziło, że korzysta z oprogramowania w chmurze, co stanowi wzrost o 17 proc. w porównaniu do okresu sprzed dwóch lat. Sześć z siedmiu segmentów przychodów firm CPA odnotowało wzrost, przy czym tylko w największej kategorii (10 mln USD przychodów i więcej) odnotowano niewielki spadek (-1 proc.). Wykorzystanie zdalnego tworzenia kopii zapasowych w chmurze wzrosło o 14% do 57% dla wszystkich firm, a identyczna liczba firm zgłosiła, że przechwytuje dokumenty źródłowe w formie cyfrowej.

Wśród innych wniosków z badania:

  • 38 procent firm dostarcza personelowi tablety lub monitory przenośne do pracy zdalnej, przy czym 91 procent największych firm (od 10 milionów dolarów przychodów) robi to samo.
  • 49 procent firm korzysta z mediów społecznościowych do rozwoju biznesu, podczas gdy 29 procent używa ich do rekrutacji, choć ta ostatnia jest znacznie bardziej powszechna w przypadku większych firm.
  • 43 procent firm wysyła do klientów wiadomości tekstowe w celu uzyskania informacji, chociaż praktyka ta jest znacznie rzadziej stosowana w większych firmach o bardziej formalnej komunikacji z klientami.
  • 30 procent firm używa Skype’a do komunikacji ze współpracownikami i klientami, w porównaniu z 10 procentami w roku 2014.
  • Tylko 7 procent firm wskazało, że nie działają w środowisku bez papieru.

Komentując wyniki, Mark Koziel, CPA, CGMA, wiceprezes ds. usług firm i globalnych sojuszy w AICPA, przekazał kilka spostrzeżeń za liczbami i podkreślił, że statystyk jest więcej.

“Słyszę przypadki, że księgowość klientów jest bardziej dochodowa, ale trudno było uzyskać więcej trudnych statystyk na ten temat. Ponadto, w mniejszych firmach, w wielu przypadkach, mogły one wykazać się większą rentownością, ale tylko dlatego, że straciły kluczową osobę i przepracowały wszystkich innych”, powiedział Koziel. “Największy wzrost opłat zaobserwowaliśmy w przypadku firm zarabiających poniżej 200 tys. dolarów [wzrost o 10,5 proc. rok do roku]. Nie wróciliśmy do wzrostu sprzed 2008 r., ale jesteśmy dziś silni” – powiedział Koziel.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań MAP Survey i wysłuchania słów rozstania Koziela: “Najlepsza rada, jakiej mogę dziś udzielić firmom, to nie być przeciętną.”