Ankieta Accountemps: Brak komunikacji to błąd kierownictwa wyższego szczebla

Przez personel KsięgowościWEB

Najczęściej popełniane błędy są łatwe do naprawienia: Nie trzymaj pracowników w ciemności.

Ostatnie badanie opracowane przez Accountemps, wyspecjalizowaną firmę rekrutacyjną dla tymczasowych księgowych, finansowych i księgowych, zostało przeprowadzone przez niezależną firmę badawczą. Wyniki badania są oparte na wywiadach telefonicznych z ponad 1400 CFO z warstwowej losowej próby firm amerykańskich, które zatrudniają dwudziestu lub więcej pracowników.

Kiedy zapytano CFO”, “Jaki błąd firmy popełniają w zarządzaniu swoimi pracownikami?”, oto jak zareagowały:

  • 41 procent stwierdziło brak komunikacji pomiędzy personelem a kierownictwem.
  • 28 procent podało brak uznania i pochwały.
  • 11 procent stwierdziło brak szkoleń, rozwoju i/lub możliwości kształcenia.
  • 8 procent stwierdziło brak elastyczności w harmonogramie pracy.
  • 6 procent odpowiedziało brakiem autorytetu udzielonego pracownikom.
  • 6 procent albo nie wiedziało, albo nie miało odpowiedzi.

“Pracownicy chcą być trzymani w pętli i czuć się doceniani”, powiedział Max Messmer, przewodniczący Accountemps i autor Human Resources Kit for Dummies . “Organizacja może odnieść sukces tylko wtedy, gdy jej pracownicy będą mieli informacje i wsparcie, którego potrzebują, aby dobrze wykonywać swoją pracę oraz forum dwustronnej komunikacji”.

Accountemps mówi, że jest pięć rzeczy, które kierownicy powinni regularnie mówić pracownikom:

1. “Oto, co się dzieje.” Informuj pracowników na bieżąco o informacjach organizacyjnych, które mają na nich wpływ i o ich obowiązkach, niezależnie od tego, czy są to aktualizacje wyników finansowych firmy, inicjatyw działów czy projektów grupowych. Gdy ludzie pozostają w ciemności, prowadzi to do napięć i plotek.

2. “Czy masz to, czego potrzebujesz?” Dowiedz się, czy członkowie twojego zespołu mają odpowiednie zasoby, aby efektywnie wykonywać swoją pracę.

3. “Dziękuję.” Poświęć czas na podziękowania i pochwały dla pracowników, którzy idą ponad to. Zwróć uwagę na sukcesy i wkład pracowników podczas spotkań pracowników lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w całej firmie; pamiętaj o kopiowaniu odpowiednich kierowników.

4. “Jakie wyzwania stoją przed tobą?” Pracownicy często niechętnie wyrażają obawy, gdy pojawiają się problemy, dlatego ważne jest, aby rozmawiać z pracownikami, aby dowiedzieć się, co się dzieje i jak można pomóc.

5. “Jak możemy poprawić firmę?” Zachęcać pracowników do proponowania sugestii dotyczących tego, co mogą zrobić, aby pomóc w osiągnięciu celów biznesowych. Możesz być zaskoczony tym, jak innowacyjni i zaradni są Twoi pracownicy.

Artykuły pokrewne:

  • Informacje dla pokoleń w zakresie komunikacji
  • The Truth about Getting the Best from People