Ankieta KPMG: Nowy podatek akcyzowy uderzy mocno w firmy produkujące urządzenia medyczne

Według badania przeprowadzonego przez KPMG LLP , firmę audytorską, podatkową i doradczą, kierownictwo finansowe w branży produkcji wyrobów medycznych przewiduje, że nowy podatek akcyzowy i związane z nim koszty przestrzegania przepisów będą miały negatywny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

Czterdzieści procent respondentów powiedziało, że ich firmy już rozważają działania, takie jak wzrost cen i redukcja kosztów â liczby pracowników, procesów produkcyjnych lub innych środków â aby pozostać konkurencyjnymi.

W ramach Health Care and Education Reconciliation Act z 2010 roku, dostawcy usług medycznych, którzy produkują lub importują urządzenia medyczne lub sprzęt przeznaczony do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, mogą podlegać 2,3% podatkowi akcyzowemu. IRS i amerykański Departament Skarbu wydały w lutym propozycję przepisów dotyczących tego podatku.

Świadczą o tym wyniki badania KPMG:

 • 61 procent spośród 190 menedżerów finansowych z branży produkcji wyrobów medycznych stwierdziło, że podatek akcyzowy będzie miał negatywny wpływ na wynik finansowy ich firmy
 • .

 • 60 procent uważa, że zwiększy to koszty przestrzegania przepisów podatkowych przez ich firmę.
 • 55 procent ankietowanych spodziewa się również, że ich firma będzie miała trudności z przestrzeganiem podatku akcyzowego.
 • 16 % respondentów jako kluczowe kwestie wymienia pomyłkę w kwestii tego, które produkty będą podlegały opodatkowaniu oraz wyzwania związane z wdrażaniem systemów zgodności.
 • 15 procent wskazuje, że określenie podstawy opodatkowania dla każdego urządzenia podlegającego opodatkowaniu będzie stanowiło przeszkodę w przestrzeganiu przepisów.
 • 13% stwierdziło, że opracowanie planu wdrożenia i określenie niezbędnych zasobów było również oczekiwaną przeszkodą w osiągnięciu zgodności.

«Producenci i importerzy wyrobów medycznych mają wiele do zrobienia, aby przygotować się do rozpoczęcia raportowania podatku, który obowiązuje dla sprzedaży od 1 stycznia 2013 r., daty wejścia w życie i dotyczy ich sprzedaży podlegających opodatkowaniu wyrobów medycznych w Stanach Zjednoczonych», powiedział Frank Mattei, krajowy lider podatkowy praktyki KPMG w zakresie wyrobów farmaceutycznych i medycznych.

«Przedsiębiorstwa będą musiały zapoznać się z przepisami dotyczącymi podatku akcyzowego, zidentyfikować swoje podmioty i produkty, których one dotyczą, oraz opracować odpowiednie procesy zgodności. Należy jak najszybciej przeprowadzić analizę «luki» w celu zidentyfikowania obszarów, które wymagają rozwiązania».

Z badania KPMG wynika również, że w odpowiedzi na podatek, wiele firm z branży urządzeń medycznych rozważa już działania, które ich zdaniem pomogą im utrzymać konkurencyjność.

 • 22% respondentów stwierdziło, że ich firmy najprawdopodobniej rozważą zwiększenie kosztów towarów sprzedawanych nabywcy.
 • 13 procent twierdzi, że ich organizacje najprawdopodobniej rozważą obniżenie kosztów w takich obszarach jak liczba pracowników i procesy produkcyjne.
 • 50 procent stwierdziło, że nie są pewni, jakie działania może podjąć ich firma.
 • 35 proc. respondentów badania KPMG stwierdziło, że ich firma pracuje obecnie w kilku działach w celu przygotowania do wdrożenia systemu podatku akcyzowego.
 • 9 procent twierdzi, że podejmowane są działania przygotowujące do wdrożenia tylko w ramach działu podatkowego.
 • 30 procent stwierdziło, że nie podejmuje żadnych kroków w celu przygotowania się, ponieważ albo nadal próbuje zrozumieć konsekwencje, albo ocenia swoje opcje.

«Firmy muszą pracować na różnych stanowiskach, aby przygotować się do skutecznego przestrzegania przepisów, ponieważ nie jest to tylko kwestia podatkowa», powiedział Adam Uttley, partner podatkowy KPMG, który koncentruje się na metodach księgowych, kredytach i projektach specjalnych. «Działy finansowe i podatkowe będą musiały współpracować ze swoimi odpowiednikami informatycznymi, operacyjnymi i regulacyjnymi, jednocześnie informując liderów o kwestiach, które mogą mieć wpływ na działalność firmy.

«Chociaż wiele osób może nadal mieć nadzieję na ulgi legislacyjne, to rozsądne byłoby założenie, że pierwsza wpłata podatku akcyzowego na wyroby medyczne będzie należna do 29 stycznia 2013 r., a pierwsza kwartalna federalna deklaracja akcyzowa będzie należna do 30 kwietnia 2013 r.», dodał Uttley.

Badanie KPMG zostało przeprowadzone w marcu podczas wydarzenia sponsorowanego przez praktykę podatkową KPMG, poświęconego wpływowi podatku akcyzowego na wyroby medyczne.

Artykuły pokrewne:

 • Używaj Stabilnej Ręki w Zarządzaniu Reformą Opieki Zdrowotnej
 • Wspólne pytania dotyczące ustawy o reformie opieki zdrowotnej

Źródło: Komunikat prasowy w formacie Newswire