Badanie stwierdza, że małe przedsiębiorstwa powoli zwiększają swoją aktywność gospodarczą

Właściciele małych firm wykazują gotowość do zatrudniania większej liczby pracowników w związku z oznakami rozwoju działalności biznesowej, wynika z najnowszego badania zaufania do biznesu opublikowanego przez Insperity, Inc., dostawcę rozwiązań w zakresie zasobów ludzkich i wyników biznesowych.

 • Ponad 40 proc. respondentów twierdzi, że dodaje pracowników, w porównaniu z 28 proc. w październiku ubiegłego roku.
 • Pięćdziesiąt pięć procent utrzymuje obecny poziom zatrudnienia, w porównaniu z 63 procentami z ostatniej jesieni.
 • Pięć procent zwalnia pracowników, w porównaniu z 9 procentami w październiku.

Insperity ogłosiło również wskaźniki wynagrodzeń z bazy ponad 5.500 małych i średnich przedsiębiorstw z sektora optymalizacji siły roboczej:

 • W porównaniu z danymi za pierwszy kwartał 2012 r. średnie wynagrodzenie wzrosło o 3,7 proc., a premie spadły o 0,6 proc.
 • Przeciętne prowizje otrzymywane przez pracowników zakładu pracy wzrosły o 4 proc. w porównaniu z 2,6 proc. wzrostem w pierwszym kwartale 2012 roku.
 • Wynagrodzenie za nadgodziny jest nadal niskie i wynosi 8,7 proc. regularnego wynagrodzenia, co oznacza spadek z poziomu 10 proc. odnotowanego w ostatnim kwartale, co generalnie wskazuje na potrzebę zatrudnienia dodatkowych pracowników. Jest to jednak nieznaczny wzrost z 8,5 proc. w pierwszym kwartale 2012 r., co wskazuje na potrzebę zatrudnienia dodatkowych pracowników.

W badaniu 74 proc. respondentów stwierdziło, że realizuje lub przekracza swoje plany na 2013 r., w porównaniu z 71 proc. w ostatnim badaniu. Tymczasem 26 proc. deklaruje, że radzi sobie gorzej niż się spodziewano, w porównaniu z 29 proc. respondentów w październiku.

Jeśli chodzi o czas odbicia gospodarczego:

 • Dwadzieścia osiem procent uważa, że jeden z nich jest obecnie w trakcie realizacji, w porównaniu z 20 procentami ostatniej jesieni.
 • Dwadzieścia sześć procent spodziewa się odbicia w trzecim kwartale lub później.
 • Czterdzieści pięć procent jest niepewnych. Procent tych niepewnych terminów odbicia gospodarczego pozostał na poziomie lub powyżej 40 dla ostatniego roku.

«Właściciele firm powoli zaczynają realizować plany biznesowe, które, jak mają nadzieję, wykorzystają nadchodzące możliwości gospodarcze», powiedział Paul J. Sarvadi, prezes i dyrektor generalny Insperity. «Jednakże, podobnie jak w poprzednim badaniu, znaczna liczba respondentów wyraża ciągłe obawy dotyczące negatywnego wpływu polityki rządu na działalność gospodarczą». Reprezentatywny komentarz jednego z uczestników był następujący: «Nowe przepisy federalne utrudniają realizację planu, ponieważ więcej wysiłku wkłada się w unikanie kar, a mniej w dostarczanie produktu».

Chociaż gospodarka nadal prowadzi listę krótkoterminowych problemów właścicieli firm, to spadła ona do 62 procent z 72 procent w październiku i 74 procent w lipcu ubiegłego roku. Rządowa reforma służby zdrowia i rosnące koszty opieki zdrowotnej zajmują drugie miejsce na liście (51 proc.), a następnie zatrudnianie odpowiednich osób, pozostając na poziomie 42 proc.

Do listy problemów długoterminowych:

 • Sześćdziesiąt trzy procent wskazuje, że są one albo bardzo zaniepokojone, albo mają większe obawy dotyczące potencjalnych podwyżek podatków, w porównaniu z 69 procentami w październiku.
 • Deficyt federalny i łączny dług publiczny uplasowały się na drugim miejscu, na 60 procent.
 • Ekspansja rządu i jej wpływ na biznes był trzeci – 59 procent.
 • Gospodarka spadła do czwartego miejsca na 50 procent, gwałtownie spadając z 66 procent w październiku ubiegłego roku.

Na pytanie o rurociągi dla nowych firm do 2013 r. 59 procent ankietowanych spodziewa się wzrostu sprzedaży, z 52 procent w październiku; 28 procent nie przewiduje żadnych zmian, co oznacza spadek z 34 procent podczas ostatniej jesieni; a 7 procent przewiduje spadek sprzedaży i 7 procent jest niepewnych, w obu przypadkach tak samo jak w poprzednim badaniu.

Wyniki badania pokazują, że 59 proc. uczestników spodziewa się utrzymać wynagrodzenia pracowników na obecnym poziomie do 2013 r., w porównaniu do 53 proc. w październiku; 26 proc. wzrost planu w porównaniu do 29 proc. w październiku ubiegłego roku, ale nadal wzrost w porównaniu do 19 proc. w lipcu ubiegłego roku; 3 proc. oczekuje spadku, a 12 proc. jest niepewnych.

Jeśli chodzi o ich obecną działalność przynoszącą zyski, 67 procent wymieniło jako wiodącą strategię zwiększoną obsługę obecnych klientów, a 66 procent wymieniło sprzedaż nowych kont. Kolejne 50% stwierdziło, że dodaje nowe usługi lub produkty, podczas gdy jesienią ubiegłego roku było to 44%. Trzydzieści jeden procent z nich wymieniło negocjacje ze sprzedawcami.

O badaniu:

Insperity przeprowadziło badanie w dniach 9-11 kwietnia 2013 r. wśród ponad 4 840 dyrektorów generalnych, CFO i innych członków kadry kierowniczej w różnych branżach w ponad 5 500 firmach klienckich w całych Stanach Zjednoczonych. Ogólny błąd próby w badaniu krajowym wynosi +/- 4,25 procent na poziomie ufności 95 procent.

Źródło: Dobrobyt