Dlaczego NJ Sales Tax Move jest ważny

Od 1 października zdalny sprzedawca, który dokonuje sprzedaży detalicznej rzeczowego majątku osobistego, określonych produktów cyfrowych lub usług w celu dostarczenia ich do miejsca w New Jersey, musi zarejestrować się, pobrać i odprowadzić podatek od sprzedaży na New Jersey.