Stawki dzienne IRS na podróże w latach 2016-17

W dniu 27 września IRS opublikował specjalne stawki dzienne na lata 2016-17, które mają być wykorzystane do uzasadnienia wysokości zwykłych i niezbędnych wydatków biznesowych poniesionych przez podatników w związku z wyjazdem z kraju.