Co mogą oznaczać przepisy dotyczące IRC Sekcja 965

Wcześniej w tym miesiącu Departament Skarbu wydał projekt przepisów dotyczących art. 965 Internal Revenue Code (IRC), które miałyby wpływ na amerykańskich akcjonariuszy posiadających bezpośrednie lub pośrednie udziały w niektórych określonych spółkach zagranicznych.

Sekcja 965, wprowadzona w grudniu 2017 r., nakłada podatek przejściowy na nieopodatkowane dochody zagraniczne po 1986 r. określonych korporacji zagranicznych będących własnością akcjonariuszy amerykańskich, uznając te dochody za dochody do repatriacji. W przypadku przedsiębiorstw krajowych zagraniczne zyski w formie gotówki i jej ekwiwalentów są zasadniczo opodatkowane stawką 15,5% w roku kalendarzowym 2017, a pozostałe zyski mają być opodatkowane stawką 8% w roku 2017.

Niższe efektywne stawki podatkowe mające zastosowanie do sekcji 965 uwzględniającej dochody są osiągane w drodze odliczenia od podatku od udziałów kapitałowych określonego w sekcji 965 lit. c) IRC. Obniżona zagraniczna ulga podatkowa ma również zastosowanie w odniesieniu do włączenia na mocy sekcji 965 lit. g) IRC.

Podatnicy mogą zasadniczo zdecydować się na płacenie podatku przejściowego w ratach przez okres ośmiu lat na mocy sekcji 965 lit. h) IRC. Projekty rozporządzeń zawierają szczegółowe informacje na temat obliczania i raportowania kwoty uwzględniającej akcjonariusza amerykańskiego, o którym mowa w art. 965 lit. a), a także informacje na temat udostępnienia podatnikom tych wyborów na podstawie art. 965.

Pisemne lub elektroniczne uwagi i wnioski o przesłuchanie publiczne w sprawie niniejszego projektu rozporządzenia muszą wpłynąć w terminie 60 dni od daty jego opublikowania w Rejestrze Federalnym. Zgodnie z zawiadomieniem wydanym przez KPMG, zawiadomienie to zostało opublikowane w Rejestrze Federalnym w dniu 9 sierpnia.

Więcej informacji na temat ustawy o zwolnieniach podatkowych i pracy, jak również § 965, można znaleźć na stronie Reforma podatkowa na www.irs.gov.