Członkowie komitetu doradczego ds. potrzeb IRS

IRS poszukuje kandydatów na wolne stanowiska w komitecie doradczym ds. zwolnień podatkowych i podmiotów rządowych (ACT). Komitet ten jest miejscem, w którym można wnieść wkład publiczny w odpowiednie obszary administracji podatkowej.

W każdym z poniższych segmentów klientów istnieją dwa wolne miejsca pracy:

  • Plany pracownicze
  • Organizacje zwolnione

Członkowie powoływani są przez Departament Skarbu i pełnią swoje funkcje przez okres dwóch lat, począwszy od czerwca 2013 roku. Kandydatury będą przyjmowane do 2 listopada 2012 roku.

ACT jest zorganizowanym publicznym forum dla IRS i przedstawicieli, którzy zajmują się planami pracowniczymi, organizacjami zwolnionymi z podatku, obligacjami zwolnionymi z podatku oraz federalnymi, stanowymi, lokalnymi i indyjskimi rządami plemiennymi. ACT pozwala na regularne otrzymywanie przez IRS informacji o polityce administracyjnej i procedurach Departamentu ds. Zwolnionych z Podatków i Jednostek Rządowych (TE/GE).

Wnioski można składać listownie lub wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie IRS.gov. W obu przypadkach wnioski powinny odzwierciedlać kwalifikacje proponowanego członka. Członkowie ACT nie mogą być federalnie zarejestrowanymi lobbystami. W ogłoszeniu opublikowanym w Rejestrze Federalnym, z dnia 1 października 2012 r., znajduje się więcej informacji na temat Ustawy i procesu składania wniosków.

Wniosek o członkostwo w ACT jest dostępny online.

Wnioski należy przesyłać pocztą:

Bobby Zarin, dyrektor ds. komunikacji i łączności TE/GE

Wewnętrzna służba skarbowa

1111 Constitution Ave., NW-SE:T:CL, NCA 679

Waszyngton, DC 20224

Wnioski można również przesyłać faksem na numer (202) 283-9848 (nie jest to numer bezpłatny).

Źródło: 2 października 2012 r., komunikat prasowy IRS