Do wprowadzenia danych arkusza kalkulacyjnego Excela należy użyć wypełnionego pustego formularza.

Jeśli stworzyłeś już arkusz kalkulacyjny zawierający listę informacji i musisz dokonać dodatkowych wpisów na tej liście, oto szybki i prosty sposób na dodanie do informacji już wprowadzonych w arkuszu kalkulacyjnym.

Przed użyciem tego narzędzia należy upewnić się, że pierwszy wiersz danych zawiera informacje zawarte w nagłówku oraz że pod nagłówkiem znajduje się co najmniej jeden wiersz danych. Na liście danych nie może być żadnych pustych wierszy.

Umieść wskaźnik myszy w dowolnej zajętej komórce, która znajduje się w obszarze listy. Wybierz Dane, Formularz z menu Excela. Pojawi się okno z nagłówkiem, który pasuje do nazwy arkusza (nagłówek będzie brzmiał «Arkusz 1», jeśli nie przypisałeś nazwy do arkusza). Dla każdej kolumny listy danych pojawi się puste pole do wypełnienia, a nagłówek każdej kolumny pojawi się obok każdego pola do wypełnienia.

Aby wprowadzić nowy rekord do listy danych, kliknij przycisk Nowy, a następnie wypełnij pola dla każdego z nich, naciskając przycisk Tab, aby przejść od jednego pola do następnego. Kliknij przycisk Nowy lub naciśnij przycisk Enter po zakończeniu wpisywania danych, a nowy rekord zostanie dodany do dolnej części listy danych.

Jest to szczególnie przydatne narzędzie podczas wprowadzania informacji do listy, która rozciąga się poza granice ekranu. Możesz użyć pola wypełniającego, aby łatwo zobaczyć wszystkie pola, które wymagają wprowadzenia danych.