Dodawanie skrótów tekstowych w programie Microsoft Excel

Zawijanie tekstu to przydatna technika, którą będziesz często stosować podczas pracy w programie Excel.

Skrót dodajesz poprzez dodanie stylu w polu Styl.

Dodanie pola Styl do paska narzędzi Formatowanie:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy na jednym z pasków narzędzi i wybierz polecenie Dostosuj.
  • Wybierz zakładkę Polecenia, a następnie wybierz opcję Formatuj.
  • Przeciągnij ikonę Styl z okna dialogowego Dostosuj do własnych potrzeb na pasek narzędzi formatowania i upuść ją obok okna Rozmiar czcionki (lub gdziekolwiek indziej).
  • Kliknij przycisk Zamknij.

Dodawanie tekstu zawinięcia do pola Styl:

  • Wprowadź tekst lub kilka słów do komórki w arkuszu i naciśnij klawisze Ctrl+1.
  • Zaznaczyć zakładkę Wyrównanie, zaznaczyć pole wyboru Zawijaj tekst i kliknąć przycisk OK.
  • W polu Styl wpisz tekst zawinięcia.

Niniejsza wskazówka dla Excela jest komplementem dla Exceltip.com