Duże ulgi podatkowe w przypadku odszkodowań majątkowych

W kilku poprzednich kolumnach omówiłem sekcję 1033 Internal Revenue Code. Zezwala on na cenną przerwę, gdy mienie zostanie potępione («mimowolnie nawrócone») przez organ rządowy lub sprzedane mu na mocy traktatu potępiającego. Właściciel nieruchomości utraconej w wyniku potępienia może zdecydować się na odroczenie podatku od zysku w zakresie, w jakim właściciel ponownie zainwestuje dochód w podobną nieruchomość.

Kolumnę tę poświęcam dwóm powiązanym ze sobą orzeczeniom w sprawie dochodów, 81-80 i 81-181. Pokazują one gotowość agencji do przyjęcia podejścia pro-podatkowego, gdy wyroki skazujące przechodzą przez kontrolę zgodnie z sekcją 1033.

81-180 stwierdza, że sprzedaż gruntu zagrożonego potępieniem spełnia warunki określone w art. 1033, mimo że podatnik wie w momencie nabycia nieruchomości, że organ samorządu terytorialnego wyrazi zgodę na jej potępienie.

81-181 określa, że sprzedaż gruntu kwalifikuje się w podobny sposób, chociaż sprzedaż dokonywana jest na rzecz osoby innej niż organ potępiający. Poniżej przedstawione są dwa scenariusze.

W pierwszym z orzeczeń Norma Bates czytała w gazecie, że jej 40 akrów zostanie skazanych za park miejski. Potwierdzenie Normy pochodzi od urzędnika miejskiego, że konto w gazecie nie jest fałszywą informacją.

Następnie sprzedaje nieruchomość Clarice Lecter, niepowiązanej stronie trzeciej, która nie działa w charakterze agenta dla lub we współpracy z władzą potępiającą. Zanim Clarice kupi tę nieruchomość, otrzymuje podobne potwierdzenie od urzędnika miejskiego. Następnie Clarice organizuje sprzedaż ziemi miastu.

System IRS wykorzystuje 81-180 i 81-181 do rozwiązania dwóch problemów. Pierwsza z nich: Czy paragraf 1033 wymaga, aby mienie sprzedawane pod groźbą potępienia było sprzedawane organowi wydającemu wyrok, czy też agentowi organu wydającego wyrok lub we współpracy z nim. Nie ma takiego wymogu.

Ten drugi: Czy paragraf 1033 nakłada wymóg, aby nabywca nieruchomości nie wiedział o zagrożeniu skazującym. Nie zdaje sobie z tego sprawy.

W związku z tym stwierdza się, że IRS, zarówno sprzedaż Normy na rzecz Clarice, jak i Clarice’s na rzecz miasta, kwalifikuje się do objęcia sekcją 1033. Co jeśli Norma i Clarice ponownie zainwestują dochody ze sprzedaży w podobne nieruchomości? Zyski zrealizowane przez każdą z nich będą się kwalifikowały do odroczenia.

IRS Publication 544, «Sales and Other Dispositions of Assets» (Sprzedaż i inne dysponowanie aktywami), oferuje o wiele więcej na temat niedobrowolnej konwersji i jest dostępny na stronie irs.gov.

Artykuły dodatkowe. Przypomnienie dla księgowych, którzy z zadowoleniem przyjęliby porady, jak ostrzec klientów przed taktykami, które obniżają podatki na ten rok, a nawet dają przewagę na przyszły rok: Wejdź do archiwum moich artykułów (ponad 300 i liczenie).