Excel Tip: Automatyzacja ścieżki pliku w arkuszu kalkulacyjnym

Z pozoru wydaje się, że wpisanie nazwy ścieżki i pliku w stopce (lub nagłówku) arkusza programu Excel nie jest operacją automatyczną. Jest to tak często zadawane zadanie, że można by pomyśleć o szybkim wyborze menu do wykonania tego zadania. Ale tak nie jest. W przypadku braku takiego wyboru menu, oto szybkie małe makro, które możesz umieścić w arkuszu roboczym i które powinno wykonać tę sztuczkę.

  1. Wybierz Narzędzia, Makra, Makra z menu Excel.
  2. Nadaj makru nazwę, taką jak Ścieżka lub nazwa pliku, a następnie wybierz PERSONAL.XLS jako lokalizację dla tego makra (poprzez umieszczenie makra w Osobistym skoroszycie, makro będzie dostępne dla wszystkich innych skoroszytów).
  3. Kliknij przycisk Utwórz, aby otworzyć wizualny edytor podstawowy, w którym zostanie wprowadzony Twój kod makro. W obszarze Module po prawej stronie ekranu, pomiędzy wierszami Sub i End Sub tego makra, wprowadź następujący kod, wszystko w jednej linii:
  4. ActiveSheet.PageSetup.RightFooter = ActiveWorkbook.Path & «» & ActiveWorkbook.Name