FASB ustala ostateczny termin ujawnienia Rejestracja badań terenowych

przez Jasona Bramwella

Rada Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB) w czwartek wyznaczyła 30 września jako termin rejestracji uczestnictwa w studium terenowym dotyczącym ujawnień w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

W maju FASB ogłosiła, że poszukuje spółek publicznych i prywatnych oraz organizacji nienastawionych na zysk do udziału w badaniu terenowym w celu oceny wykorzystania przez organizacje raportujące dyskrecji przy przekazywaniu informacji w notach do sprawozdań finansowych.

Organizacje zgłaszające wybrane do udziału w badaniu terenowym otrzymają od pracowników FASB zestaw wytycznych dotyczących ujawniania informacji. Organizacje te zostaną poproszone o zmianę informacji dodatkowych do swoich sprawozdań finansowych w oparciu o te wytyczne, a następnie przekażą swoje ustalenia pracownikom FASB. FASB nie będzie publicznie przypisywać odpowiedzi uczestników do swoich organizacji.

Uczestnicy badań mogą również zostać poproszeni o wzięcie udziału w wizycie w terenie, rozmowie konferencyjnej lub wideokonferencji z przedstawicielami FASB.

Informacje dotyczące rejestracji można znaleźć na stronie internetowej FASB.