FASB wprowadza nowe ulepszenia do standardu ujmowania przychodów

Po dokonaniu w ciągu ostatniego roku kilku rund korekt technicznych i ulepszeń w standardzie ujmowania przychodów, Rada Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB) wydała 21 grudnia nową serię zmian, które wpływają na “wąskie aspekty” nowych wytycznych.

Zmiany w Aktualizacji Standardów Rachunkowości (ASU) 2016-20, Korekty techniczne i ulepszenia w Temacie 606, Przychody z umów z klientami , wejdą w życie z chwilą wejścia w życie standardu ujmowania przychodów.

Spółki publiczne zastosują nowe wytyczne do rocznych i śródrocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się po 15 grudnia 2017 roku.

Spółki prywatne będą stosować ten standard do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się po 15 grudnia 2018 roku, jak również do śródrocznych okresów sprawozdawczych w ramach rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się po 15 grudnia 2019 roku.

Zmiany w ASU odnoszą się do 13 kwestii związanych z nową normą, na które zarząd zwrócił uwagę z różnych źródeł, w tym z różnych źródeł:

  • Standardy Rachunkowości FASB Kodyfikacja jest mechanizmem informacji zwrotnej on-line.
  • Zgłoszenia do Zespołu Środków Przejściowych do Ujmowania Przychodów (Transition Resource Group for Revenue Recognition).
  • Pytania techniczne zainteresowanych stron.

Trzynaście kwestii poruszonych w ASU obejmuje:

1. Opłaty za gwarancję kredytu.

2. Badanie utraty wartości kosztów umowy.

3. Interakcja testu na utratę wartości z wytycznymi w innych tematach.

4. Rezerwy na straty na kontraktach typu budowlanego i produkcyjnego.

5. Zakres tematyczny 606.

6. Ujawnienie pozostałych zobowiązań wykonawczych.

7. Ujawnienie zobowiązań z tytułu świadczenia usług w poprzednim okresie.

8. Modyfikacje umowy.

9. Aktywa z tytułu umów vs. należności.

10. Odpowiedzialność za zwrot pieniędzy.

11. Koszty reklamy.

12. Kontrakty na stawki stałe w branży kasynowej.

13. Kapitalizacja kosztów dla doradców funduszy prywatnych i publicznych.