GASB proponuje przewodnik dotyczący wymagań OPEB

Rządowa Rada Standardów Rachunkowości (RMSR) zaproponowała w dniu 25 lipca wytyczne dotyczące wdrażania dla władz państwowych i lokalnych, które zawierają odpowiedzi na pytania związane z rachunkowością i sprawozdawczością finansową w zakresie świadczeń po okresie zatrudnienia innych niż emerytury, określanych również jako inne świadczenia po okresie zatrudnienia (OPEB).

OPEB to świadczenia, które pracodawcy zapewniają swoim emerytowanym pracownikom. Świadczenia te obejmują przede wszystkim świadczenia zdrowotne, ale mogą również obejmować ubezpieczenie na życie, rentę inwalidzką, usługi prawne i inne usługi, jeżeli świadczenia te są udzielane oddzielnie od programu emerytalnego.

Zainteresowane strony proszone są o dokonanie przeglądu projektu ekspozycji, Instrukcji Implementacyjnej nr 201X-Z, Rachunkowość i Sprawozdawczość finansowa dotycząca świadczeń po okresie zatrudnienia innych niż emerytalne (oraz niektórych kwestii związanych ze sprawozdawczością w zakresie programu OPEB) oraz przesłanie uwag do [adres e-mail chroniony] do 25 września.

, , i przesłać uwagi do [poczty elektronicznej chronionej] do dnia 25 września.

Wniosek zawierałby wytyczne wyjaśniające, wyjaśniające lub rozbudowujące wymogi oświadczenia GASB nr 75, Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa dotycząca świadczeń po okresie zatrudnienia innych niż emerytury , , które GASB wydał w czerwcu 2015 r.

, , które GAASB wydał w czerwcu 2015 r.

Proponowany przewodnik dotyczący wdrożenia odnosi się również do ograniczonej liczby zagadnień związanych z oświadczeniem nr 74 Sprawozdawczość finansowa dotycząca planów świadczeń po okresie zatrudnienia innych niż plany emerytalne , , które również zostało opublikowane w czerwcu 2015 r.

, który również został zwolniony w czerwcu 2015 r.

Pytania i odpowiedzi zawarte w wytycznych dotyczących wdrażania GASB stanowią miarodajne wskazówki kategorii B w ramach GAAP. Wytyczne te mają zastosowanie do wszystkich władz państwowych i lokalnych, które stosują się do GAAP przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.