GASB Sets Guide for Reporting on Non-Pension Postemployment Benefits (Przewodnik po zbiorach GASB)

Rządowa Rada Standardów Rachunkowości (GASB) wydała przewodnik zawierający pytania i odpowiedzi dotyczące nowych standardów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w zakresie świadczeń po okresie zatrudnienia innych niż świadczenia emerytalne.

Świadczenia te, które dotyczą głównie opieki zdrowotnej dla emerytów, są określane jako «inne świadczenia po okresie zatrudnienia» (OPEB).

248-stronicowa Instrukcja realizacji nr 2017-3, Księgowość i Sprawozdawczość finansowa dotycząca świadczeń po okresie zatrudnienia innych niż emerytury (oraz niektórych kwestii związanych ze sprawozdawczością programu OPEB) , ma na celu wyjaśnienie lub rozwinięcie wymogów sprawozdania GASB nr 75, Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa dotycząca świadczeń po okresie zatrudnienia innych niż emerytury.

W przewodniku omówiono również niektóre kwestie dotyczące oświadczenia nr 74 , Sprawozdawczość finansowa dotycząca planów świadczeń po okresie zatrudnienia innych niż plany emerytalne.

Przewodnik nie odnosi się do planów OPEB przedstawionych w ramach planów OPEB, które mają cechy określone w pkt 18 oświadczenia nr 85, Omnibus 2017.

W skrócie, w dwóch akapitach, wyjaśniając zakres i zastosowanie przewodnika, RMSR zauważa, że paragrafy C3 i C6 przewodnika przewidują usunięcie z Kodeksu Rządowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej oraz z Kompleksowego Przewodnika Wykonawczego następujących pytań i odpowiedzi związanych z okresem przejściowym w przewodniku na zakończenie okresu przejściowego dla Sprawozdania nr 75: Pytania 4.497 – 4.502.

W instrukcjach zawartych w paragrafach C1 i C4 wyjaśniono również użycie terminu «trust» (lub jego odmian) w zastosowaniu niektórych wymogów zawartych w Przewodniku z realizacji 2017-2, Sprawozdawczość finansowa dotycząca planów świadczeń po okresie zatrudnienia innych niż plany emerytalne.

GAASB zauważa, że pytania i odpowiedzi zawarte w jej przewodnikach są uznawane za miarodajne wskazówki kategorii B zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości (GAAP). Wytyczne te mają zastosowanie do wszystkich władz państwowych i lokalnych, które stosują ogólnie przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.