GASB zatwierdza nową normę

Rada Standardów Rachunkowości Rządowej (Governmental Accounting Standards Board – GASB) zatwierdziła nowy standard mający na celu poprawę rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w zakresie połączeń i zbycia operacji rządowych przez władze stanowe i lokalne w USA. Połączenia jednostek administracji rządowej i samorządowej obejmują fuzje, przejęcia i przeniesienia działalności. Zbycie operacji rządowych może nastąpić w drodze przeniesienia na inny rząd lub sprzedaży.

Połączenia instytucji rządowych i samorządowych obejmują połączenia prawnie odrębnych instytucji rządowych i samorządowych lub operacje rządowe bez wymiany znaczącej zapłaty (takiej jak płatność). Przejęcia jednostek gospodarczych przez rząd to transakcje, w ramach których rząd przejmuje inny rząd lub jego działalność w zamian za znaczącą zapłatę. Zbycie działalności gospodarczej przez rząd skutkuje usunięciem określonych działań tego rządu.

Oświadczenie GASB nr 69, Government Combinations and Disposals of Government Operations , zawiera wytyczne:

  • Ustalenie, czy dane połączenie jednostek gospodarczych jest połączeniem jednostek gospodarczych, przejęciem jednostek gospodarczych lub przeniesieniem działalności.
  • Wykorzystanie wartości bilansowych (generalnie, kwot ujętych w sprawozdaniu finansowym sporządzonym przed połączeniem jednostek gospodarczych lub operacji) do wyceny aktywów, odroczonych wypływów środków, zobowiązań i odroczonych wpływów środków połączonych w ramach połączenia jednostek gospodarczych lub przeniesienia działalności.
  • Pomiar nabytych aktywów, odroczonych wypływów środków, zobowiązań i odroczonych wpływów środków na podstawie ich wartości nabycia w ramach nabycia rządowego.
  • Zgłaszanie zbycia operacji rządowych, które zostały przekazane lub sprzedane.

«Niniejsze oświadczenie poprawi rachunkowość w zakresie fuzji i przejęć pomiędzy władzami państwowymi i lokalnymi, dostarczając wskazówek specyficznych dla sytuacji i okoliczności napotykanych w środowisku rządowym», powiedział Prezes GASB Robert H. Attmore. «W przeszłości, rządy rozliczały swoje fuzje i przejęcia poprzez analogię do wytycznych przeznaczonych dla środowiska biznesowego sektora prywatnego, które okazały się problematyczne, ponieważ te standardy koncentrują się na ustaleniach dotyczących akcji i udziałów własnościowych nie występujących w otoczeniu rządowym».

Wymogi niniejszego oświadczenia obowiązują dla okresów rozpoczynających się po 15 grudnia 2013 r. i powinny być stosowane prospektywnie. Zaleca się wcześniejsze stosowanie niniejszego standardu.

Oświadczenie 69 będzie dostępne do pobrania bezpłatnie na stronie internetowej GASB w lutym. Wydrukowane egzemplarze Oświadczenia będą dostępne do dystrybucji wkrótce potem. Na stronie internetowej GASB dostępny będzie również opis nowych wymogów w języku angielskim.

Źródło: 8 stycznia 2013 r., komunikat prasowy GASB