House Democrat takes aim at Tax Inversion Deals

W miarę jak kampania prezydencka w 2016 roku wrzuca wysoki bieg, na niespełna rok przed wyborami, sentyment do zduszenia inwersji podatkowych nabiera tempa. Na początku tego tygodnia w Kongresie wprowadzono dwa oddzielne projekty ustaw, które mają powstrzymać amerykańskie korporacje przed stosowaniem tej techniki.

Inwersja ma miejsce, gdy korporacja amerykańska przejmuje zagraniczną firmę, a następnie przekształca jej siedzibę za granicą w jurysdykcję o niższym podatku. Umożliwia to nowemu podmiotowi obniżenie podatku dochodowego od osób prawnych, nawet jeśli zachowa on znaczną część swojej działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych.

W ostatnich latach miało miejsce wiele bardzo nagłośnionych inwersji, w tym w zeszłym roku umowa pomiędzy Burger King Worldwide Inc. i kanadyjską siecią kawy i pączków Tim Hortons Inc. oraz kilkoma firmami z branży farmaceutycznej. W rzeczywistości potencjalna fuzja pomiędzy gigantyczną amerykańską firmą farmaceutyczną Pfizer Inc. a Allergan PLC z siedzibą w Irlandii może być zorganizowana jako inwersja.

Poparcie dla ograniczenia inwersji podatkowych przyszło z obu stron nawy, jak również od prezydenta Obamy. Ostatnie wysiłki Kongresu na rzecz ograniczenia tych transakcji pochodziły od Rep. Marka Pocana (D-WI), który 9 listopada wprowadził dwa projekty ustaw: o podatku od osób prawnych (Corporate Fair Share Tax Act) oraz o podatku od osób prawnych (Putting America First Corporate Tax Act).

âIt is wrong that Wall Street corporations are using tax loopholes to skirt their responsibilities while small business owners and hardworking Americans play by the rules,â” Pocan said in a written statement. âThis legislation will eliminate a major incentive for corporations to leave the United States and ensure that companies pay their taxes on overseas profits immediately. Musimy powstrzymać korporacyjnych dezerterów przed nadużywaniem amerykańskiego systemu podatkowego i zmusić te firmy do wniesienia uczciwego wkładu.â”

Zgodnie ze streszczeniem obu projektów ustaw, ustawa o podatku od osób prawnych (Corporate Fair Share Tax Act) ma na celu rozprawienie się z praktyką pozbywania się zysków korporacyjnych (âcorporate earnings strippingâ) – metodą, która polega na zadłużaniu amerykańskiej spółki zależnej powiązanej spółki zagranicznej. Podmiot amerykański płaci wówczas znacznie wyższe odsetki od zadłużenia, co zapewnia odliczenia podatkowe w celu skompensowania dochodu podlegającego opodatkowaniu w Stanach Zjednoczonych.

Zgodnie z proponowanymi przepisami, odliczenia z tytułu udziału podmiotu amerykańskiego w odsetkach od długu są ograniczone do proporcjonalnego udziału w jego zyskach w USA. Departament Skarbu USA oszacował, że spowoduje to wzrost przychodów o 48,6 mld USD w ciągu najbliższych 10 lat, według biura Pocana.

Obecnie amerykańska korporacja może odraczać płacenie podatków od zagranicznych zysków do czasu, gdy pieniądze zostaną zwrócone do Stanów Zjednoczonych, zazwyczaj w formie dywidend wypłacanych udziałowcom. Drugi projekt ustawy Pocana, Putting America First Corporate Tax Act, zlikwidowałby tę lukę w sekcji 952 kodeksu podatkowego i wymagałby od kontrolowanych korporacji zagranicznych płacenia amerykańskich podatków od przyszłych aktywnych dochodów.

W obecnym brzmieniu projekt ustawy zawiera datę wejścia w życie lat podatkowych rozpoczynających się po 2014 roku. Biuro Budżetowe Kongresu szacuje, że zamknięcie tej luki zwiększy dochody o 114 mld dolarów w ciągu najbliższych kilku lat.

Oczywiście, z politycznego i ekonomicznego punktu widzenia, te dwa rachunki mają być wykonane z siana. Spodziewajcie się, że kwestia inwersji podatkowej stanie się gorącym ziemniakiem w miarę zbliżania się wyborów.