House Rejects Bill to Fire Federal Workers with Tax Debts

przez Jasona Bramwella

W dniu 15 kwietnia Izba Reprezentantów odrzuciła projekt ustawy, który zobowiązywałby rząd federalny do rozwiązania stosunku pracy z pracownikami, którzy dopuścili się przestępstw podatkowych.

Członkowie Izby głosowali 250-159 za ustawą, zwaną Federalną Ustawą o Odpowiedzialności Podatkowej Pracowników; jednak projekt nie uzyskał większości dwóch trzecich głosów potrzebnych do uchwalenia, zgodnie z artykułem 16 kwietnia w Washington Post .

Prezes Związku Pracowników Skarbu Państwa (NTEU) Colleen Kelley, która sprzeciwiła się tej ustawie, nie mogła zostać skomentowana przez AccountingWEB 18 kwietnia. Jednak w oświadczeniu z 16 kwietnia Kelley powiedziała, że jest zadowolona, że Izba odrzuciła projekt ustawy.

“To był tylko polityczny wyczyn kierownictwa Izby, który miał na celu podniesienie tego środka na głos w dniu podatków”, dodaje.

Kongresmen Jason Chaffetz (R-UT), który wprowadził ustawę w zeszłym roku, mówi, że będzie nadal dążył do rozwiązania problemu przestępczości podatkowej w sposób dwustronny.

“Przestępstwa podatkowe nadal są poważnym problemem”, mówi Chaffetz w oświadczeniu pisemnym. “Jeśli mamy zamiar chronić przytłaczającą większość dobrych i przyzwoitych pracowników federalnych, to mamy obowiązek wykorzenić złe jabłka”.

Podobny projekt ustawy został przyjęty przez Izbę w lipcu 2012 roku w głosowaniu 263-114, ale nigdy nie został podniesiony przez Senat. W tym czasie Chaffetz zacytował dane IRS wskazujące, że pracownicy federalni byli winni łącznie 1 miliard dolarów z tytułu zaległych podatków w 2009 roku, w porównaniu z około 600 milionami dolarów w 2004 roku.

Według NTEU rachunek był zbędny ze względu na wysoki wskaźnik przestrzegania przepisów przez pracowników federalnych, którzy płacą podatki, system, który już istnieje, aby poradzić sobie z tymi, którzy są winni zaległe podatki, oraz prawdopodobieństwo, że ktoś bez pracy jest znacznie mniej skłonny do płacenia należnych podatków.

Kelley zauważył również, że pracownicy federalni są w trzecim roku zamrożenia płac, a wielu z nich ma do czynienia z niezapłaconymi dniami urlopu wynikającymi z sekwestracji.

“Furlough days will result in an actual pay cut”, mówi. “Myślę i mam nadzieję, że Kongres będzie pracował nad tym, by uniknąć tego rodzaju konsekwencji dla tej oddanej sprawie siły roboczej”. Zauważyłem, z pewną ironią, że Kongres jest zwolniony z urlopów dla federalnych pracowników i byłby również zwolniony z ustawy Chaffetza.”

Artykuły pokrewne:

  • NTEU Mówi Cięcie Budżet IRS Boli Podatnicy
  • Prezydent NTEU mówi, że ustawa o redukcji siły roboczej podminowuje podstawowe usługi rządowe