IESBA uwalnia projekty dotyczące narażenia na działanie promieniowania jonizującego w oparciu o kodeks etyczny

Dwa projekty ekspozycji wydane przez Międzynarodową Radę Standardów Etycznych dla Księgowych (IESBA) w dniu 21 grudnia zawierają szczegółowe informacje na temat głównych udoskonaleń podstawowych aspektów Kodeksu Etyki Zawodowych Księgowych , które proponuje niezależna rada ds. ustanawiania standardów.

Opracowany przez IESBA Kodeks etyki zawodowej księgowych ustanawia wymogi etyczne dla zawodowych księgowych. Składa się on z trzech części: Część A ustanawia podstawowe zasady etyki zawodowej dla księgowych i stanowi ramy koncepcyjne dla stosowania tych zasad. Części B i C ilustrują sposób, w jaki ramy koncepcyjne mają być stosowane w konkretnych sytuacjach.

Przez ostatnie trzy lata IESBA pracowała nad restrukturyzacją kodeksu, aby uczynić go bardziej zrozumiałym i użytecznym dla księgowych na całym świecie, powiedział dr Stavros Thomadakis, prezes IESBA. Nazwał tę inicjatywę «wysokim priorytetem» dla zarządu IESBA.

Pierwszy projekt ekspozycji, Poprawa struktury kodeksu etyki zawodowej księgowych, faza 1 , stanowi pierwsze zastosowanie proponowanej nowej struktury i konwencji redakcyjnych dla kodeksu etyki zawodowej księgowych , obejmującego zarówno szereg przepisów kodeksu dotyczących jego ogólnego zastosowania, jak i wybrane sekcje dotyczące zawodowych księgowych w praktyce publicznej.

Oprócz stosowania jaśniejszego języka, kluczowe cechy w projekcie dotyczącym narażenia to m.in:

  • Wymagania wyraźnie różniące się od materiałów eksploatacyjnych.
  • Większa jasność w zakresie odpowiedzialności za zgodność z wymogami kodeksu.
  • Reorganizacja zawartości kodu.
  • Nowy âGuide to the Code.â»

Drugi projekt ekspozycji, Proponowane zmiany dotyczące zabezpieczeń w fazie 1 kodeksu , zawiera rozszerzone wymogi i materiały dotyczące zastosowania odnoszące się do zastosowania ram koncepcyjnych kodeksu, w tym zabezpieczeń.

âSafeguards are a linchpin of the âthreats and safeguards’ approach that is fundamental to the proper application of the code,â» Thomadakis said in a written statement. â» Propozycje stanowią odpowiedź na interes publiczny, który wymaga wyjaśnienia znaczenia środków ochronnych i upewnienia się, że odnoszą się one bezpośrednio do zidentyfikowanych zagrożeń dla zgodności z podstawowymi zasadami kodeksu.â»

Kluczowe ulepszenia zaproponowane w projekcie dotyczącym narażenia, który jest przedstawiony zgodnie z nową strukturą i konwencjami redakcyjnymi, obejmują:

  • Bardziej solidne i widoczne wymogi związane ze stosowaniem ram koncepcyjnych, w tym wymagana ogólna ocena wydanych wyroków i wyciągniętych wniosków.
  • Jaśniejszy i bardziej solidny opis koncepcji zabezpieczeń oraz wyjaśnione i usprawnione przykłady zabezpieczeń.
  • Nowe wytyczne dotyczące stosowania pojęcia «rozsądnej i poinformowanej strony trzeciej», które są niezbędne do właściwego stosowania ram koncepcyjnych.

âPending stakeholder feedback on the exposure drafts, the IESBA will continue with work on the next phases of the projects, which will include restructuring other sections of the code and a review of safeguards pertaining to the provision of non assurance services to audit and other assurance clients,â» said IESBA Technical Director Ken Siong.

Instrukcje dotyczące zgłaszania uwag do obu projektów ekspozycji można znaleźć na stronie internetowej IESBA. Uwagi dotyczące projektu ekspozycji «âstructureâ» należy zgłaszać do dnia 18 kwietnia 2016 r. Uwagi na temat projektu ekspozycji «âsafeguardsâ» należy nadsyłać do dnia 21 marca 2016 r.