IMA podkreśla znaczenie projektu narażenia na działanie COSO

Jako współzałożyciel Komitetu Organizacji Sponsorujących Komisji Treadway (COSO), IMA® (Institute of Management Accountants) wniósł wkład do najnowszego projektu ekspozycji COSO, zatytułowanego Internal Control over External Financial Reporting (ICEFR): Compendium of Approaches and Examples, i zachęca małe przedsiębiorstwa do wnoszenia wkładu. Projekt ekspozycji został ogłoszony 18 września 2012 r. przez COSO.

W związku z wydaniem kompendium COSO udostępnia również poprawioną wersję jego zaktualizowanej Ramowej struktury zintegrowanej z kontrolą wewnętrzną i proponowanych narzędzi ilustracyjnych , aby pomóc użytkownikom w ocenie skuteczności kontroli wewnętrznych.

Według dr Sandry B. Richtermeyer, CMA®, CPA, bezpośredniego byłego przewodniczącego i przedstawiciela IMA w Radzie COSO, ramy, kompendium i narzędzia ilustracyjne są szczególnie przydatne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

«Wiele małych przedsiębiorstw stoi w obliczu ryzyka z powodu braku planowania, wyzwań operacyjnych i szybkiego wzrostu. Silne systemy kontroli wewnętrznej mogą być bardzo pomocne dla tych przedsiębiorstw, ponieważ dostosowują one swoją strategię i działania, jednocześnie odpowiednio zarządzając ryzykiem», powiedział dr Richtermeyer.

Ogólnym celem COSO w zakresie aktualizacji ram prawnych jest ułatwienie użytkowania i stosowania oraz odzwierciedlenie zmian w coraz bardziej złożonych środowiskach biznesowych, operacyjnych i regulacyjnych od 1992 roku.

Według Johna Exline’a, CMA, CPA, przewodniczącego Komisji ds. Finansowych i Regulacyjnych Małych Przedsiębiorstw IMA», «Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw jest kluczowym elementem dobrobytu amerykańskiej gospodarki, a projekt kompendium COSO dostarcza organizacjom narzędzi do zwiększenia efektywności kosztowej ich sprawozdawczości finansowej».

Aby zgłosić uwagi i znaleźć dodatkowe informacje na temat projektu kompendium, należy odwiedzić stronę internetową COSO.

Źródło: 18 września 2012 r., komunikat prasowy COSO