Internetowy system rejestracji FATCA teraz oferowany przez IRS

przez Jasona Bramwella

W dniu 19 sierpnia IRS zaprezentował nowy system rejestracji online dla instytucji finansowych, które muszą zarejestrować się w agencji zgodnie z ustawą o zgodności z przepisami podatkowymi dotyczącymi kont zagranicznych (FATCA).

Instytucje finansowe, które muszą zarejestrować się w systemie IRS, aby wypełnić swoje obowiązki w ramach FATCA, mogą teraz rozpocząć proces rejestracji, zakładając konto i podając wymagane informacje. Instytucje finansowe będą mogły również dostarczać wymaganych informacji dla swoich oddziałów operacyjnych oraz innych członków rozszerzonych grup powiązanych, w których instytucja finansowa jest organizacją wiodącą.

Przepisy FATCA, wprowadzone przez Kongres w 2010 r., wymagają od uczestniczących w nich zagranicznych instytucji finansowych (FFI), innych podmiotów zagranicznych oraz amerykańskich podmiotów pobierających fundusze, aby zgłaszały do IRS informacje o rachunkach finansowych prowadzonych przez podatników amerykańskich lub podmioty zagraniczne, w których podatnicy amerykańscy posiadają znaczące udziały własnościowe.

Jednak prawo to spotkało się z krytyką ze strony urodzonych w USA emigrantów i osób posiadających podwójne obywatelstwo, którzy twierdzą, że narusza ono suwerenność narodową i przepisy dotyczące tajemnicy bankowej. W rezultacie, IRS złagodził niektóre z wymogów, jednocześnie przedłużając terminy wdrożenia i uzgadniając pakty z innymi krajami w oparciu o istniejące umowy podatkowe.

W dniu 15 sierpnia IRS opublikował projekt formularza 8966 dla PFM i podmiotów pobierających fundusze do wykorzystania w sprawozdawczości FATCA.

System rejestracji online, zaprojektowany w celu umożliwienia bezpiecznego zarządzania kontem, jest aplikacją internetową z całodobową dostępnością. W bezpiecznym środowisku, nowy system rejestracji umożliwia instytucjom finansowym wykonywanie następujących czynności:

  • Ustanowienie rachunków internetowych
  • Dostosuj strony główne do zarządzania kontami
  • Wyznaczyć punkty kontaktowe do obsługi rejestracji
  • Informacje o członkach i/lub oddziałach
  • Otrzymywanie automatycznych powiadomień o zmianach statusu

IRS zachęca instytucje finansowe do zapoznania się z systemem, stworzenia swoich rachunków online i rozpoczęcia przekazywania informacji. Począwszy od stycznia 2014 r., instytucje finansowe będą zobowiązane do sfinalizowania informacji rejestracyjnych poprzez zalogowanie się do swoich rachunków, dokonanie niezbędnych zmian i przekazanie ich jako ostateczne.

W miarę finalizowania i zatwierdzania rejestracji w 2014 r., rejestrujące się instytucje finansowe otrzymają zawiadomienie o przyjęciu rejestracji i otrzymają globalny numer identyfikacyjny pośrednika.

W czerwcu 2014 r. IRS opublikuje w formie elektronicznej pierwszą listę IRS FFI i będzie ją co miesiąc aktualizować. Aby zapewnić włączenie do Listy IRS FFI, instytucje finansowe będą musiały sfinalizować swoje rejestracje do 25 kwietnia 2014 roku.

Dostęp do systemu rejestracji FATCA i związanych z nim informacji pomocniczych można znaleźć na stronie FATCA na stronie internetowej IRS.

Artykuły pokrewne:

  • IRS uwalnia projekt formularza 8957 dla rejestracji FATCA
  • Regulacje FATCA dotyczące skarbca i IRS
  • Departament Skarbu ujawnia wzór umowy FATCA