Investor Client to Get Valuation Guidance

Komitet Wykonawczy ds. Sprawozdawczości Finansowej American Institute of CPA (FinREC) opublikował roboczy projekt przewodnika AICPA «Accounting and Valuation Guide Valuation of Portfolio Company Investments of Venture Capital and Private Equity Funds and Other Investment Companies».

Przewodnik został opracowany w celu zaoferowania nieautorytatywnych wskazówek i ilustracji dla osób sporządzających sprawozdania finansowe, niezależnych biegłych rewidentów i specjalistów ds. wyceny w zakresie księgowania i wyceny inwestycji spółek portfelowych posiadanych przez spółki inwestycyjne w ramach Rady Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB) ASC 946 (w tym fundusze private equity, fundusze venture capital, fundusze hedgingowe i spółki rozwoju biznesu).

«Niniejszy przewodnik dotyczy wielu kwestii związanych z rachunkowością i wyceną, które pojawiły się z czasem, aby pomóc firmom inwestycyjnym w sprostaniu wyzwaniom związanym z oszacowaniem wartości godziwej tych inwestycji», stwierdza AICPA.

Niniejszy przewodnik może być również przydatny dla spółek nieinwestycyjnych, takich jak korporacyjne grupy kapitałowe wysokiego ryzyka lub fundusze emerytalne, które dokonują inwestycji w podobne rodzaje spółek portfelowych i realizują podobne strategie. Liczne i różnorodne aspekty tych podmiotów nieinwestycyjnych nie były jednak brane pod uwagę ani rozważane w trakcie przygotowywania przewodnika.

Część I projektu roboczego dotyczy rozdziałów 1-14 i następnych:

  • Określa niektóre wymogi przedstawione w kodyfikacji standardów rachunkowości FASB (ASC).
  • Opisuje rozumienie przez FinREC powszechnej lub jedynej praktyki dotyczącej pewnych kwestii. Przewodnik może również wskazywać, że FinREC preferuje powszechną lub wyłączną praktykę, lub że FinREC preferuje inną praktykę, która nie jest powszechną lub wyłączną praktyką; ewentualnie FinREC nie może wyrażać opinii w tej sprawie.
  • Identyfikuje pewne inne, ale niekoniecznie wszystkie, praktyki dotyczące pewnych kwestii księgowych, nie wyrażając opinii FinREC na ich temat.
  • Zawiera wytyczne, które zostały poparte przez FinREC, dotyczące księgowania, raportowania lub ujawniania transakcji lub zdarzeń, które nie są określone w ASC FASB.

Część II projektu roboczego zawiera dodatki A-C oraz glosariusz.