IRS dodaje nowe strony sprawozdawcze dla poszczególnych krajów do swojej strony internetowej

W zeszłym tygodniu IRS uruchomił nowy ośrodek IRS.gov, który zawiera informacje i zasoby dotyczące wymogów sprawozdawczości w poszczególnych krajach w ramach projektu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) “Base Erosion and Profit Shifting”.

Nowe strony internetowe poświęcone sprawozdawczości z podziałem na poszczególne kraje zawierają informacje ogólne, często zadawane pytania (FAQ) oraz inne pomocne zasoby, takie jak lista jurysdykcji, które zawarły porozumienia z USA dotyczące właściwych organów.

Sprawozdawczość w podziale na poszczególne kraje jest częścią działania 13 w ramach inicjatywy OECD “Base Erosion and Profit Shifting” mającej na celu ograniczenie unikania płacenia podatków od osób prawnych na całym świecie. Nowe wymogi w zakresie sprawozdawczości mają na celu zwiększenie przejrzystości dla organów podatkowych poprzez zapewnienie im informacji umożliwiających przeprowadzenie oceny ryzyka związanego z cenami transferowymi na wysokim poziomie.

W ramach tej inicjatywy amerykańskie jednostki dominujące wielonarodowych grup przedsiębiorstw, których przychody w odnośnym poprzednim rocznym okresie sprawozdawczym wyniosły co najmniej 850 mln USD, są zobowiązane do złożenia formularza 8975, Sprawozdanie dotyczące poszczególnych krajów , oraz wykazu A (formularz 8975) wraz z rocznym sprawozdaniem podatkowym.

Strony internetowe poświęcone sprawozdawczości z podziałem na poszczególne kraje zawierają informacje i odnośniki do wytycznych i zasobów dla przedsiębiorstw międzynarodowych z siedzibą w Stanach Zjednoczonych dotyczących wymogów sprawozdawczych, w tym ostatecznych przepisów, procedury dochodowej 2017-23, sprawozdawczości za wczesne okresy sprawozdawcze, a także formularze i instrukcje.

Węzeł dostarcza również aktualną tabelę statusu jurysdykcji sprawozdawczej dla poszczególnych krajów, zawierającą wykaz krajów, które podpisały z rządem USA porozumienia dotyczące właściwych organów w zakresie sprawozdawczości dla poszczególnych krajów. Linki do tekstu umów znajdują się w tabeli statusu tych jurysdykcji, które wyraziły zgodę na podanie tekstu do wiadomości publicznej.

Ponadto na stronach sprawozdawczych dotyczących poszczególnych krajów znajdują się również informacje na ten temat:

Lista najczęściej zadawanych pytań (FAQ) dotyczących sprawozdawczości w podziale na kraje wraz z linkiem, za pomocą którego można zgłaszać uwagi i pytania do skrzynki pocztowej IRS CbC Reporting Mailbox. IRS zamierza czytać komentarze i pytania oraz aktualizować FAQ w razie potrzeby.

Link do subskrypcji biuletynu informacyjnego dotyczącego poszczególnych krajów, który IRS będzie okresowo wysyłał wraz z odpowiednimi aktualizacjami i informacjami.

Instrukcja zgłaszania nieautoryzowanego użycia w przypadku podejrzenia nieautoryzowanego ujawnienia lub niewłaściwego użycia informacji wymienianych z partnerem umowy lub umowy o wymianie informacji podatkowych.

Powiązany artykuł:

Projekt formularza 8975 IRS dla sprawozdań dotyczących poszczególnych krajów