IRS obsługuje (niektóre) potrącenia na posiłki biznesowe

Ustawa o cięciach podatkowych i zatrudnieniu (TCJA), wraz z wielkimi fanfarami, wyeliminowała odliczenia na wydatki związane z rozrywką biznesową, począwszy od 2018 roku. Ale nie do końca.

Pomimo obaw wielu komentatorów podatkowych, wytyczne wydane ostatnio przez IRS zachowują odliczenia na posiłki służbowe poniesione w związku z rozrywką, choć w ograniczonym zakresie ( obwieszczenie IRS 2018-76, 10/3/18 ).

Po pierwsze, oto kilka podstawowych informacji. Przed przystąpieniem do TCJA można było odliczyć 50 procent kosztów kwalifikowanej rozrywki biznesowej, pod warunkiem, że spełniałeś ścisłe wymagania dotyczące uzasadnienia określone w przepisach IRS. Obejmowało to rozrywkę, która była «bezpośrednio związana» lub «związana» z działalnością gospodarczą.

Często do takich rozrywek wliczane były koszty posiłków i napojów. Na przykład, jeśli posiłki odbywały się w przejrzystym otoczeniu biznesowym, jak np. apartament gościnny na konwentach, kwalifikowały się one jako bezpośrednio związane z rozrywką.

Podobnie, jeśli potraktowałeś klienta do posiłku po istotnej dyskusji biznesowej, możesz odpisać 50 procent kosztów jako związanych z rozrywką. Wówczas jednak TCJA uchyliła to odliczenie w przypadku rozrywki biznesowej.

Gdzie to zostawiło potrącenia na posiłki służbowe? Oczywiście, posiłki poniesione podczas podróży służbowej poza domem, takie jak podróż służbowa w celu sfinalizowania umowy z klientem, pozostają odliczane, z zastrzeżeniem limitu 50 procent.

Ale zasady nie były tak jasne w przypadku posiłków wydawanych w związku z rozrywką. Na szczęście IRS zapewnił trochę swobody. W obwieszczeniu z 2018 r. mówi ono, że podatnicy mogą odliczyć 50% kosztów posiłków służbowych, jeśli:

  • Wydatki te są zwykłymi i niezbędnymi kosztami działalności gospodarczej poniesionymi lub zapłaconymi w ciągu roku podatkowego
  • .

  • Wydatki nie są hojne ani ekstrawaganckie w tych okolicznościach
  • .

  • Podatnik, lub pracownik podatnika, jest obecny przy dostarczaniu żywności lub napojów
  • Żywność i napoje są dostarczane do obecnego lub potencjalnego klienta biznesowego, klienta, konsultanta lub podobnego kontaktu biznesowego
  • .

Wpisz swój adres e-mail, aby zapisać się do naszego newslettera i otrzymywać co tydzień najlepsze informacje o AccountingWEB.Wpisz adres e-mail *Enter adres e-mailSign up

W przypadku żywności i napojów dostarczanych podczas lub w ramach działalności rozrywkowej, są one nabywane oddzielnie od rozrywki lub koszt żywności i napojów jest podawany oddzielnie od kosztu rozrywki na jednym lub kilku rachunkach, fakturach lub paragonach.

Uwaga: Zasady nie mogą być obchodzone poprzez zawyżanie kwot pobieranych za jedzenie i napoje w związku z działalnością rozrywkową.

Aby zilustrować nowe zasady, w obwieszczeniu podano trzy przykłady, w których podatnicy biznesowi uczestniczyli w grach z kontaktami biznesowymi.

Przykład 1 : Podatnik zabiera klienta na mecz baseballowy i kupuje hot dogi i napoje. Bilety nie podlegają odliczeniu, ale podatnik może odliczyć 50 procent kosztów hot-dogów i napojów zakupionych oddzielnie.

Przykład 2 : Podatnik zabiera klienta na mecz koszykówki w luksusowym apartamencie. Podczas meczu mają dostęp do jedzenia i napojów, które są wliczone w koszt biletów. Zarówno koszt biletów, jak i jedzenia i napojów nie podlega odliczeniu.

Przykład 3 : Te same fakty, co w przykładzie 2, z tą różnicą, że na fakturze za bilety na mecz koszykówki oddzielnie podane są koszty jedzenia i napojów. W tym przypadku podatnik może odliczyć 50 procent kosztów jedzenia i napojów.

Oczekuje się, że IRS wyda nowe przepisy zawierające więcej szczegółów. W międzyczasie można polegać na zawiadomieniu z 2018 roku.