IRS oferuje wytyczne dotyczące wydatków na pojazdy

W związku z najbardziej rozległą reformą podatkową od dziesięcioleci, IRS wydał opinię na temat wpływu nowego prawa na odliczenia z tytułu wydatków na pojazdy związane z przeprowadzką, wydatków pracowniczych, które nie są zwracane oraz wydatków na pojazdy.

Odliczenia na wydatki związane z pojazdem poruszającym się

Nowa ustawa, zwana Ustawą o Cięciach Podatkowych i Pracy (TCJA), nie dopuszcza odliczeń za wydatki związane z przeprowadzką do 1 stycznia 2026 roku. Ustawa weszła w życie dla lat podatkowych rozpoczynających się po 31 grudnia 2017 roku. Oznacza to, że podatnicy i sporządzający dokumenty podatkowe powinni nie brać pod uwagę stawki kilometrowej za przeprowadzkę wymienionej w obwieszczeniu 2018-03. Zwolnieni z podatku są jednak wojskowi pełniący służbę czynną, którzy muszą przeprowadzić się w celu wykonania polecenia przeniesienia.

Odliczenia za nierefundowane wydatki pracownicze

TCJA nie zezwala na różne odliczenia cząstkowe z zastrzeżeniem 2 % skorygowanego progu dochodu brutto. Obejmują one koszty pracownicze, takie jak mundury, składki związkowe i posiłki służbowe, wydatki na reprezentację i podróże.

W związku z tym standardowa stawka kilometrowa określona w zawiadomieniu 2018-03 nie może być stosowana do szczegółowych odliczeń z tytułu nierefundowanych kosztów podróży służbowych pracowników za ten okres 2018-2026, o którym mowa powyżej. IRS opublikował zawiadomienie 2018-42, znane jako Update of Standard Mileage Rates (Aktualizacja Standardowych Stawek Milowych), w celu uzyskania wskazówek.

Wydatki na pojazd

Standardowe przebiegi określone w zawiadomieniu 2018-03 pozostają w mocy w odniesieniu do użytkowania samochodu osobowego, furgonetki, pickupa lub samochodu osobowego w 2018 roku.

Te stawki są:

  • 54,5 centa za milę podróży służbowej (wzrost o 1 centa od 2017 r.), na podstawie rocznego badania stałych i zmiennych kosztów eksploatacji pojazdu. Podatnicy nie mogą stosować standardowej stawki przebiegu w działalności gospodarczej po zastosowaniu jakiejkolwiek metody amortyzacji w ramach zmodyfikowanego systemu przyspieszonego zwrotu kosztów lub po wystąpieniu o odliczenie w odniesieniu do tego pojazdu zgodnie z art. 179. Standardowa stawka przebiegu dla działalności gospodarczej nie może być również stosowana do więcej niż czterech pojazdów używanych jednocześnie.
  • 18 centów za milę do celów medycznych (wzrost o 1 centa od 2017 r.), w oparciu o koszty zmienne.
  • 14 centów za milę za obsługę organizacji charytatywnych (bez zmian).
  • (bez zmian)

Podatnicy mają możliwość obliczenia rzeczywistych kosztów użytkowania pojazdu, zamiast stosować standardowe stawki kilometrowe. IRS informuje również, że TKJ podwyższa limity amortyzacji dla samochodów osobowych wprowadzonych do eksploatacji po 31 grudnia 2017 r. w celu obliczenia odpisu w ramach planu stałych i zmiennych stawek.

Maksymalny standardowy koszt nie może przekroczyć 50.000 dolarów dla samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych wprowadzonych do użytku po 31 grudnia 2017 roku. Poprzedni maksymalny koszt standardowy wynosił 27 300 dolarów w przypadku samochodów osobowych i 31 000 dolarów w przypadku samochodów ciężarowych i dostawczych.