IRS ogłasza 2012 r. Standardowe stawki kilometrowe

IR-2011-116, 9 grudnia 2011 r.

WASHINGTON – Internal Revenue Service (IRS) w dniu dzisiejszym wydał opcjonalne standardowe stawki kilometrowe na 2012 r. stosowane do obliczania kosztów uzyskania przychodu z eksploatacji samochodu w celach biznesowych, charytatywnych, medycznych lub związanych z przeprowadzkami.

Od 1 stycznia 2012 r. będą obowiązywać standardowe stawki kilometrowe za korzystanie z samochodu osobowego (również furgonetki, pickupy lub panel trucks):

  • 55,5 centa na milę za przejechaną milę służbową
  • 23 centy za milę przejechaną w celach medycznych lub ruchowych
  • 14 centów za milę przejechaną w służbie organizacji charytatywnych

Stawka za przejechane milę służbową pozostaje niezmieniona od połowy roku dostosowania, które weszło w życie 1 lipca 2011 roku. Medyczna i ruchoma stawka została obniżona o 0,5 centa za milę.

Standardowy wskaźnik przebiegu dla przedsiębiorstw opiera się na rocznym badaniu stałych i zmiennych kosztów eksploatacji samochodu. Stawka dla celów medycznych i związanych z przeprowadzką opiera się na kosztach zmiennych określonych w tym samym badaniu. Badanie przeprowadził niezależny wykonawca Runzheimer International.

Podatnicy zawsze mają możliwość obliczenia rzeczywistych kosztów użytkowania swojego pojazdu, zamiast stosować standardowe stawki kilometrowe.

Podatnik nie może stosować standardowej biznesowej stawki kilometrowej dla pojazdu po zastosowaniu jakiejkolwiek metody amortyzacji w ramach Zmodyfikowanego Systemu Przyspieszonego Odzysku Kosztów (MACRS) lub po wystąpieniu o odliczenie przewidziane w pkt 179 dla tego pojazdu. Ponadto standardowej biznesowej stawki kilometrowej nie można stosować do więcej niż czterech pojazdów użytkowanych jednocześnie.

Te i inne wymogi dotyczące stosowania przez podatnika standardowej stawki kilometrowej w celu obliczenia kwoty kosztów działalności gospodarczej, kosztów przeprowadzki, kosztów leczenia lub kosztów działalności charytatywnej są w Rev. Proc. 2010-51 .

Zawiadomienie 2012-01 zawiera standardowe stawki kilometrowe, kwotę, którą podatnik musi zastosować przy obliczaniu obniżek podstawy amortyzacji przyjmowanej w ramach biznesowej standardowej stawki kilometrowej oraz maksymalny standardowy koszt samochodu, który podatnik może zastosować przy obliczaniu dodatku w ramach planu stałych i zmiennych stawek.