IRS proponuje skrócony numer ubezpieczenia społecznego dla formularza W-2

W miarę jak IRS zwiększa swoje wysiłki w walce z kradzieżą tożsamości, agencja zaproponowała przepisy, które pozwoliłyby pracodawcom na używanie skróconych wersji numerów ubezpieczenia społecznego pracowników na formularzu W-2.

REG-105004-16 zmieniłby sekcje 6051 i 6052 kodeksu dochodów wewnętrznych, aby umożliwić pracodawcom dobrowolne obcinanie numerów ubezpieczenia społecznego pracowników.

Proponowane zmiany miałyby również wpływ na sekcję 6109 w celu wyjaśnienia uwzględnienia zasad obcięcia w formularzu W-2 oraz dodania przykładu zmiany. Ogólnie rzecz biorąc, na formularzach uwzględniono by tylko cztery ostatnie cyfry numerów ubezpieczenia społecznego.

IRS zwraca się z prośbą, aby uwagi w formie pisemnej lub elektronicznej lub wnioski o przesłuchanie publiczne wpłynęły do dnia 18 grudnia na adres podany w powyższym linku.

Ostateczne przepisy dotyczące stosowania skróconych numerów identyfikacyjnych podatników (TTIN) na niektórych dokumentach zostały opublikowane w Rejestrze Federalnym w 2014 r. w odpowiedzi na obawy dotyczące kradzieży tożsamości.

Sekcja 301.6109-4(b) zasadniczo stanowi, że NIP może zostać wykorzystany do zidentyfikowania każdej osoby w oświadczeniu lub innym dokumencie, który zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi dochodów wewnętrznych musi zostać przekazany innej osobie. Zgodnie z sekcją 301.6109-4(a) NIP jest numerem ubezpieczenia społecznego podatnika, indywidualnym numerem identyfikacyjnym podatnika, numerem identyfikacyjnym podatnika adopcyjnego lub numerem identyfikacyjnym pracodawcy, w którym pierwsze pięć pierwszych cyfr dziewięciocyfrowego numeru zastąpiono znakami X lub gwiazdkami.

W sekcji 301.6109-4 lit. b) pkt 2 ppkt (ii) zakazuje się stosowania NIP, jeżeli przepisy ustawowe, wykonawcze lub inne wytyczne opublikowane w Biuletynie Podatkowym, formularzu lub instrukcji wymagają użycia numeru ubezpieczenia społecznego.

W sekcji 301.6109-4 lit. b) pkt 2 ppkt (iii) zakazuje się stosowania numerów TTIN na wszelkich dokumentach, które muszą być złożone w IRS.

Przed nowelizacją ustawy o ochronie Amerykanów przed podwyżkami podatków z 2015 roku, pracodawcy byli zobowiązani do umieszczania numerów ubezpieczenia społecznego pracowników na formularzu W-2, który otrzymali. Ustawa zmieniła paragraf 6051(a)(2) poprzez wyeliminowanie numerów ubezpieczenia społecznego z informacji wymaganych na formularzu W-2 i wprowadzenie wymogu podania “numeru identyfikacyjnego pracownika”.