IRS: Stopy procentowe, aby utrzymać się na tym samym poziomie w IV kwartale 2015 r.

Oprocentowanie nadpłat i niedopłat podatkowych pozostanie takie samo dla kwartału kalendarzowego rozpoczynającego się 1 października, IRS ogłosił w piątek.

Zgodnie z Revenue Ruling 2015-17, stawki za czwarty kwartał tego roku będą wynosić:

  • Trzy procent dla nadpłat (2 procent dla korporacji).
  • Pół procenta za część korporacyjnej nadpłaty przekraczającej 10.000 dolarów.
  • Trzy procent za niedopłaty.
  • Pięć procent w przypadku dużych niedopłat korporacyjnych.

Zgodnie z Kodeksem Podatkowym, stopy procentowe są ustalane co kwartał. Dla podatników innych niż korporacje, stawka nadpłaty i niedopłaty jest krótkoterminową stawką federalną plus 3 punkty procentowe.

Generalnie, w przypadku korporacji, stopa niedopłaty jest krótkoterminową stopą federalną plus 3 punkty procentowe, a stopa nadpłaty jest krótkoterminową stopą federalną plus 2 punkty procentowe, zgodnie z IRS.

Stawka dla dużych niedopłat korporacyjnych to federalna stawka krótkoterminowa plus 5 punktów procentowych. Stawka za część nadpłaty podatku od osób prawnych przekraczającą 10.000 USD w okresie podatkowym to krótkoterminowa stawka federalna plus pół punktu procentowego.

Stopy procentowe ogłoszone przez IRS w dniu 4 września są obliczane na podstawie federalnej krótkoterminowej stopy procentowej ustalonej w lipcu 2015 r. na dzień 1 sierpnia w oparciu o dzienną składową.