IRS: Stopy procentowe pozostają takie same w czwartym kwartale 2013 r.

przez Jasona Bramwella

Stopy procentowe pozostaną bez zmian dla kwartału kalendarzowego rozpoczynającego się 1 października 2013 r., IRS ogłosiła 5 września.

Oprocentowanie za czwarty kwartał tego roku będzie wynosić:

  • Trzy procent dla nadpłat (2 procent dla korporacji).
  • Trzy procent za niedopłaty.
  • Pięć procent w przypadku dużych niedopłat korporacyjnych.
  • Pół procenta za część korporacyjnej nadpłaty przekraczającej 10.000 dolarów.

Zgodnie z Kodeksem Podatkowym, stopy procentowe są ustalane co kwartał. Dla podatników innych niż korporacje, nadpłata i niedopłata jest krótkoterminową stawką federalną plus 3 punkty procentowe.

Generalnie, w przypadku korporacji, stopa niedopłaty jest krótkoterminową stopą federalną plus 3 punkty procentowe, a stopa nadpłaty jest krótkoterminową stopą federalną plus 2 punkty procentowe, zgodnie z IRS. Stopa niedopłat dla dużych przedsiębiorstw to krótkoterminowa stopa federalna powiększona o 5 punktów procentowych. Stawka za część nadpłaty podatku od osób prawnych przekraczającą 10 000 USD w okresie podatkowym to krótkoterminowa stawka federalna plus 0,5 punktu procentowego.

Stopy procentowe ogłoszone przez IRS w dniu 5 września są obliczane na podstawie federalnej krótkoterminowej stopy procentowej, która została ustalona w lipcu 2013 r. na dzień 1 sierpnia 2013 r. na podstawie dziennej składanki.