IRS ustala wysokość amortyzacji pojazdów Limity odpisów na 2017 r.

W dniu 24 marca IRS wydał tabele amortyzacyjne i inkorporacyjne dla właścicieli i najemców samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych z 2017 roku.

Limity amortyzacji i kwoty uwzględniające leasing odzwierciedlają korekty inflacji cen samochodów wymagane przez sekcję 280F lit. d) pkt 7) Kodeksu.

Procedura dochodowa 2017-29 zawiera tabele ograniczeń w zakresie odpisów amortyzacyjnych dla właścicieli samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych po raz pierwszy wprowadzonych do eksploatacji w roku kalendarzowym 2017. Zawiera również tabele kwot, które powinny być włączone do przychodów przez najemców samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych oddanych w pierwszy leasing przez podatników w 2017 roku.

Dla samochodów osobowych oddanych do eksploatacji w 2017 r., do których stosuje się amortyzację premiową w pierwszym roku zgodnie z art. 168 lit. k), limit odliczeń wynosi:

 • 11.160 dolarów za pierwszy rok podatkowy.
 • $5,100 za drugi rok.
 • $3,050 za trzeci rok.
 • $1,875 za każdy kolejny rok.

W przypadku samochodów wprowadzonych do eksploatacji w 2017 r., ale niekwalifikujących się do dodatkowej amortyzacji, limit odliczeń wynosi:

 • $3,160 za pierwszy rok podatkowy.
 • $5,100 za drugi rok.
 • $3,050 za trzeci rok.
 • $1,875 za każdy kolejny rok.

Dla samochodów ciężarowych i dostawczych wprowadzonych do eksploatacji w 2017 r., do których stosuje się premiową amortyzację, limit odliczeń wynosi:

 • $11,560 za pierwszy rok podatkowy.
 • $5,700 za drugi rok.
 • 3.450 dolarów za trzeci rok.
 • $2,075 za każdy kolejny rok.

Ciężarówki i furgonetki wprowadzone do eksploatacji w 2017 r., ale nie kwalifikujące się do amortyzacji premiowej, mają limit odliczeń w wysokości:

 • $3,560 za pierwszy rok podatkowy.
 • $5,700 za drugi rok.
 • 3.450 dolarów za trzeci rok.
 • $2,075 za każdy kolejny rok.

Jeśli chodzi o leasingowane pojazdy używane w przedsiębiorstwie, podatnik musi przestrzegać procedur zawartych w przepisach IRS. Sekcja 1.280F-7 lit. a) w celu określenia kwot włączenia dla samochodów osobowych wziętych w leasing po raz pierwszy w roku kalendarzowym 2017. Sekcja 280F lit. c) ogranicza odliczenia z tytułu kosztów leasingu samochodów, wyrażone jako kwota uwzględniająca dochód, zgodnie z jej zmienionym wzorem i tabelami.