IRS wydaje wytyczne w zakresie interesów majątkowych korporacji

Ostatnio IRS wydała obwieszczenie 2018-18, «Wytyczne na podstawie sekcji 1061, Udziały partnerskie w związku z wykonywaniem usług», które uzależnia Korporacje od wydłużonego trzyletniego okresu posiadania udziałów w odpowiednich spółkach.

Przepisy zostaną wkrótce wydane i wyjaśnią, że podatnicy nie będą mogli obchodzić trzyletniej zasady poprzez korzystanie z korporacji S, jak stwierdza IRS.

Udziały przeniesione to udziały własnościowe w spółce, które uczestniczą w jej zyskach netto. Udziały przeniesione są często wydawane zarządzającym inwestycjami w związku z ich usługami.Zamiast uzyskiwać zwykłe dochody, właściciel często otrzymuje zyski kapitałowe, które są opodatkowane niższą stawką.

Ustawa o ulgach podatkowych i zatrudnieniu wydłużyła okres posiadania niektórych posiadanych udziałów (tj. obowiązujących udziałów w spółkach osobowych) do ponad trzech lat z ponad jednego roku. Zgodnie z nową ustawą zasada trzech lat zaczęła obowiązywać dla lat podatkowych rozpoczynających się po 31 grudnia 2017 roku. IRS i Skarb Państwa zamierzają wydać przepisy wykonawcze do ust. 3 obwieszczenia, które będą obowiązywać również w odniesieniu do lat podatkowych rozpoczynających się po tej dacie.

Dane kontaktowe dotyczące powiadomienia znajdują się na dole łącza.