IRS wydłuża termin przekazania pracownikom informacji na temat zakresu opieki zdrowotnej świadczonej przez pracodawców

IRS wydłuża o miesiąc termin do 2018 r. dla niektórych organizacji na dostarczenie zeszłorocznych formularzy oświadczeń o pokryciu kosztów opieki zdrowotnej podatnikom, którzy mogliby wykorzystać te informacje do ubiegania się o ulgę podatkową w swoich zeznaniach.

Zawiadomienie 2018-06, Przedłużenie terminu wymagalności oświadczeń o umeblowaniu i pomocy związanej z przejściem na emeryturę zgodnie z sekcjami 6721 i 6722 I.R.C. dotyczącymi sprawozdawczości wymaganej przez I.R.C. Sekcje 6055 i 6056 na 2017 r. , wyznaczają dzień 2 marca jako nowy termin płatności dla ubezpieczycieli, pracodawców oferujących ubezpieczenia na życie, innych ubezpieczycieli oraz niektórych dużych pracodawców na formularzach 1095-B, Ubezpieczenie zdrowotne ; lub 1095-C, Ubezpieczenie zdrowotne i pokrycie zdrowotne zapewniane przez pracodawcę . Jest to przedłużenie pierwotnego terminu 31 stycznia.

Zawiadomienie rozszerza również zwolnienie z kar z tytułu przejścia w dobrej wierze, o których mowa w sekcjach 6721 i 6722, na wymogi dotyczące przekazywania informacji w 2017 r., określone w sekcjach 6055 i 6056.

Pracodawcy, których to dotyczy, muszą przekazać pracownikom lub osobom objętym ubezpieczeniem oświadczenia zdrowotne dotyczące oferowanej im opieki zdrowotnej. Osoby fizyczne mogą skorzystać z tych informacji w celu ustalenia, czy mogą ubiegać się o ulgi podatkowe z tytułu składek na swoje zeznania podatkowe.

Dodatkowy czas jest automatyczny, co oznacza, że pracodawcy i usługodawcy nie muszą o niego prosić. Terminy składania zwrotów informacji do 2017 r. w IRS nie są przedłużane. Terminy płatności za rok 2018 to 28 lutego dla plików papierowych i 2 kwietnia dla elektronicznych.

Przedłużenie terminu oznacza jednak, że osoby mogą nie otrzymać swoich formularzy 1095-B lub 1095-C w terminie, w którym chcą złożyć zeznanie podatkowe za rok 2017.

IRS zauważa, że chociaż informacje zawarte w formularzach są pomocne w przygotowaniu deklaracji podatkowych, nie są one wymagane do ich wypełnienia. Podatnicy nie muszą więc czekać na formularze i mogą skorzystać z innych informacji dotyczących ich stanu zdrowia.