IRS wydłuża terminy dla ofiar huraganów

Przynajmniej podatnicy na Florydzie i innych obszarach dotkniętych huraganem Irma nie będą musieli martwić się o dotrzymanie terminów składania deklaracji podatkowych do przyszłego roku.

IRS ogłosił właśnie, że podatnicy, którzy otrzymali przedłużenie terminu składania wniosków w 2016 r. do 16 października 2016 r., będą teraz mieli czas do 31 stycznia 2018 r. na wypełnienie swoich zobowiązań (IR-2017-150, 9/12/17). To samo dotyczy przedsiębiorstw, które uzyskały przedłużenie terminu składania wniosków do 15 września 2016 roku. Ulga ta jest porównywalna z ulgą przyznaną ofiarom huraganu Harvey w ubiegłym miesiącu.

“Była to niszczycielska burza w południowo-wschodniej części kraju, a urząd skarbowy szybko podejmie działania w celu zapewnienia ofiarom ulg podatkowych, podobnie jak to miało miejsce po huraganie Harvey” – powiedział w komunikacie prasowym komisarz ds. urzędu skarbowego John Koskinen. “IRS będzie w dalszym ciągu uważnie monitorować skutki huraganu, a w najbliższej przyszłości spodziewamy się dodatkowych ulg dla innych dotkniętych obszarów”.

Ulgi podatkowe dostępne są dla mieszkańców każdego obszaru wskazanego przez Federalną Agencję Zarządzania Kryzysowego (FEMA) jako kwalifikujący się do pomocy indywidualnej. Obecnie kwalifikują się do niej części Florydy, Portoryko i Wyspy Dziewicze, ale podatnicy w miejscowościach, które zostaną dodane do obszaru objętego klęską w późniejszym terminie, w tym mieszkańcy innych stanów, automatycznie otrzymają takie same zasiłki z tytułu składania wniosków i płatności.

IRS przesunął również różne terminy składania i płatności podatków, które rozpoczęły się 4 września 2017 r. na Florydzie i 5 września 2017 r. w Puerto Rico i na Wyspach Dziewiczych. W rezultacie, osoby fizyczne i przedsiębiorstwa, których to dotyczy, będą miały czas do 31 stycznia 2018 r. na złożenie deklaracji i zapłacenie wszelkich podatków, które pierwotnie były należne w tym okresie.

Obejmuje to terminy 15 września 2017 r. i 16 stycznia 2018 r. dotyczące kwartalnych szacunkowych płatności podatkowych. W szczególności dotyczy to również podatników, którzy otrzymali przedłużenie terminu składania deklaracji za 2016 r. do 16 października 2017 r. Caveat: Ponieważ płatności podatkowe związane z deklaracjami za 2016 rok były pierwotnie należne 18 kwietnia 2017 roku – i jest to przedłużenie terminu składania, a nie płacenia podatku – wszelkie wymagane płatności podatkowe nie kwalifikują się do tej ulgi.

Dotyczy to różnych terminów dotyczących podatku od przedsiębiorstw, w tym terminu wyznaczonego na 31 października 2017 r. w odniesieniu do kwartalnych deklaracji płac i podatku akcyzowego. Przedsiębiorstwa z przedłużonymi terminami mają również dodatkowy czas, w tym m.in. spółki osobowe z przedłużonymi terminami w roku kalendarzowym 2016, które upływają 15 września 2017 r., oraz organizacje zwolnione z podatku w roku kalendarzowym 2016, które upływają 15 listopada 2017 r.

Na stronie poświęconej pomocy w przypadku klęsk żywiołowych, www.irs.gov/newsroom/tax-relief-in-disaster-situations, znajdują się szczegóły dotyczące innych deklaracji, płatności i działań związanych z podatkami, które kwalifikują się do przyznania dodatkowego czasu.

Wreszcie, IRS obiecał współpracować z podatnikami, którzy mieszkają poza obszarem dotkniętym klęską, ale mają dokumentację niezbędną do dotrzymania terminów zlokalizowanych na tym obszarze. Podatnicy z tej grupy – w tym pracownicy pomagający w działaniach pomocowych zrzeszeni w uznanej organizacji rządowej lub charytatywnej – powinni skontaktować się z IRS pod numerem 866-562-5227.