IRS wypycha nieruchomości z powrotem Termin składania sprawozdań z podstawy opodatkowania do 30 czerwca

IRS po raz trzeci przesunął termin składania formularzy 8971 na 30 czerwca.

Opóźnienie zostało ogłoszone w zawiadomieniu 2016-27 po nadesłaniu uwag, w tym przez American Institute of CPA (AICPA), odnotowano, że wcześniejszy termin 31 marca po prostu nie dał wykonawcom wystarczająco dużo czasu na wprowadzenie niezbędnych zmian w formularzu zgłoszeniowym 8971, Informacje dotyczące beneficjentów nabywających nieruchomości od przyzwoitego , oraz harmonogram A

.

Kwestia terminu pojawiła się po podpisaniu w dniu 31 lipca 2015 r. ustawy o transporcie powierzchniowym i usprawnieniach w zakresie opieki zdrowotnej dla weteranów. Sekcja 2004 ustawy ustanawia sekcje 1014 lit. f), 6035, 6662 lit. b) pkt 8, 6662 lit. k), 6724 lit. d) pkt 1 lit. D oraz 6724 lit. d) pkt 2 pkt II kodeksu dochodów wewnętrznych. Sekcja 6035, która weszła w życie w trybie natychmiastowym, wymaga zgodności między podstawą prawną beneficjenta w odniesieniu do nieruchomości nabytych z nieruchomości a wartością tej nieruchomości określoną dla federalnych podatków od nieruchomości.

Ze względu na fakt, że ustawa wymaga, aby oświadczenia były wysyłane do urzędu skarbowego i beneficjentów w terminie 30 dni od daty złożenia deklaracji, natychmiastowe wejście w życie ustawy oznaczało, że oświadczenia dotyczące deklaracji podatkowych w terminie 1 sierpnia – dzień po wejściu w życie – będą wymagalne 31 sierpnia.

Następnie IRS wyznaczył termin 29 lutego, a następnie 31 marca.

Jednak proponowane przepisy nowej ustawy zostały opublikowane w Rejestrze Federalnym na początku marca, co wywołało większe obawy co do możliwości ich przyswojenia i zrozumienia do końca miesiąca.

AICPA złożyła wniosek o przedłużenie terminu do 31 maja, powołując się na dodatkowe obciążenie związane z intensywnym sezonem.

«Departament Skarbu i MRS otrzymały liczne uwagi, że wykonawcy i inne osoby nie miały wystarczająco dużo czasu na przyjęcie zmian systemowych, które umożliwiłyby złożenie dokładnego i kompletnego Formularza 8971 i Harmonogramu A», stwierdza obwieszczenie. «W związku z tym oświadczenia wymagane na mocy sekcji 6035 lit. a) pkt 1 i 2, które mają być złożone w Urzędzie Skarbowym lub dostarczone beneficjentowi przed dniem 30 czerwca 2016 r., nie muszą być złożone w Urzędzie Skarbowym i dostarczone beneficjentowi do dnia 30 czerwca 2016 r.».

Artykuły pokrewne:

IRS Opóźnienia Podstawowa sprawozdawczość dotycząca terminów wymagalności Oszacowań

IRS ponownie wydłuża termin raportowania podstawy opodatkowania nieruchomości
.
IRS proponuje zasady spójnej sprawozdawczości bazowej