IRS zakazuje końcowej rundy wokół zasad ACA

Pracodawcy, którzy liczą, że będą płacić pracownikom z góry za ubezpieczenie zdrowotne na giełdach stanowych lub federalnych, a nie sami zapewnią ochronę ubezpieczeniową, wpadną do Wewnętrznego Urzędu Skarbowego (Internal Revenue Service juggernaut).

W swoim obwieszczeniu 2013-54 agencja wyraźnie stwierdziła, że takie manewry, uważane za plany płatnicze pracodawcy, są równoznaczne z zakończeniem biegu wokół intencji ustawy o przystępnej cenie opieki (ACA).

W niedawno zaktualizowanej usłudze doradczej w zakresie pytań i odpowiedzi, IRS stwierdziła, że te plany wypłat dla pracodawców na ogół nie obejmują ustaleń, zgodnie z którymi pracownicy mogą albo otrzymać kwotę po opodatkowaniu na pokrycie kosztów leczenia, albo mogą pobrać tę kwotę w gotówce. Plany te są uważane za grupowe plany świadczeń zdrowotnych podlegające reformom rynkowym w ramach ACA. Reformy te zakazują ustalania rocznych limitów podstawowych świadczeń zdrowotnych i wymagają, aby niektóre środki zapobiegawcze, takie jak mammogramy, były bezpłatne.

A plany grupowe pracodawców nie mogą łączyć się z indywidualnym pokryciem, aby spełnić wymagania ACA.

Wynikiem jest grzywna w wysokości 100 USD za każdy dzień podatku akcyzowego na jednego pracownika lub 36 500 USD rocznie na jednego pracownika zgodnie z artykułem 4980D Internal Revenue Code.

Departament Pracy (DOL) wydał Techniczną Publikację 2013-03, która jest prawie identyczna z zawiadomieniem IRS, a Departament Zdrowia i Usług Społecznych (HHS) ma wydać podobne zastrzeżenie.

Andrew R. Biebl, partner w firmie księgowej CliftonLarsonAllen w Minneapolis, Minn., powiedział pod koniec zeszłego miesiąca w New York Timesie , że orzeczenie IRS może zmienić taktykę stosowaną w wielu przedsiębiorstwach.

“Od dziesięcioleci pracodawcy pomagają pracownikom, zwracając im składki na ubezpieczenie zdrowotne i koszty bieżące”, powiedział Biebl. “Nowe orzeczenie federalne eliminuje wiele z tych ustaleń poprzez nałożenie niezwykle karnej kary.”

Poniżej znajdują się najważniejsze informacje z ogłoszenia IRS na temat planów płatności pracodawcy i kont zwrotów. (Orzeczenie obejmuje również elastyczne konta wydatków.)

  • Zgodnie z wyrokiem 61-146, pracodawca, który płaci składki pracownika na ubezpieczenie nie finansowane przez pracodawcę, musi wyłączyć te składki z dochodu brutto pracownika. To samo dotyczy sytuacji, gdy płatności są dokonywane na rzecz ubezpieczyciela.
  • Pracodawcy mogą przekazać wynagrodzenie pracownika po opodatkowaniu do ubezpieczyciela na jego polecenie bez konieczności tworzenia grupowego planu zdrowotnego, jeśli spełnione są pewne przepisy DOL.
  • IRS, DOL i HHS zmienią trzy przepisy, aby umożliwić, że świadczenia w ramach programu pomocy pracowniczej będą uznawane za świadczenia wyłączone tylko wtedy, gdy program nie zapewnia świadczeń takich jak opieka medyczna i leczenie. Świadczenia pozapłacowe nie podlegają reformom rynkowym ACA i nie są uważane za minimalny niezbędny zakres. Do czasu wprowadzenia ostatecznych zasad i prawdopodobnie do końca bieżącego roku, agencje będą uznawać programy pomocy pracownikom za świadczenia wyłączone tylko wtedy, gdy nie zapewniają one opieki medycznej lub leczenia. W gestii pracodawców leży stosowanie “rozsądnej, prowadzonej w dobrej wierze interpretacji” tego, czy ich programy zapewniają taką opiekę lub leczenie.
  • Rachunek zwrotu kosztów leczenia pracodawcy (HRA) nie może być połączony z pokryciem indywidualnym lub z indywidualną polisą pracodawcy. Tak więc, HRA kupując indywidualne ubezpieczenie narusza zakaz ACA dotyczący rocznych limitów dolarowych.