IRS: Zwroty z tytułu własności prywatnej wzrosły o 1,8 procent w 2011 r.

przez Jasona Bramwella

Około 23,4 mln indywidualnych deklaracji podatkowych za rok podatkowy 2011 zgłosiło działalność nie związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej w rolnictwie, co stanowi wzrost o 1,8% w porównaniu z 2010 r., według nowego raportu IRS, Summer 2013 Statistics of Income (SOI) Bulletin .

Zyski z tych zwrotów wzrosły do 282,6 mld USD w 2011 r., co stanowi poprawę o 5,6% w stosunku do roku poprzedniego. W przeliczeniu na dolary, całkowite zyski z działalności gospodarczej innej niż rolnicza wzrosły w 2011 r. o 3,4%.

Procentowy udział zysków w przychodach przedsiębiorstw spadł w 2011 roku o 0,1 procent do 22,3 procent, co dało drugi co do wysokości poziom w ciągu dwudziestu czterech lat od 1988 do 2011 roku. Łączne przychody wzrosły do 1,3 bln USD w 2011 r., co stanowi wzrost o 5,9% w porównaniu z 2010 r. Zyski jako procent przychodów firmy spadły o 0,1% do 22,3% w 2011 r., co stanowi drugi co do wielkości poziom w ciągu dwudziestu czterech lat od 1988 do 2011 r.

Według Adriana Dungana, ekonomisty z Sekcji Analizy Indywidualnych Zwrotów IRS, wszystkie nierolnicze branże jednoosobowej działalności gospodarczej odnotowały wzrost zysków w 2011 roku, z dwoma wyjątkami: sektor handlu detalicznego (spadek o 2,9%) i wszystkie pozostałe branże (spadek o 1%). Największe zyski odnotowano w sektorze usług profesjonalnych, naukowych i technicznych (72,4 mld dolarów), a następnie w sektorze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (51,3 mld dolarów).

Zyski w sektorze usług profesjonalnych, naukowych i technicznych wzrosły w 2011 r. o 2,3 proc., stanowiąc 25,6 proc. całkowitych zysków wszystkich sektorów przemysłu. Sektor ochrony zdrowia i pomocy społecznej odnotował największy bezwzględny wzrost zysków (ok. 2,6 mld dolarów) w roku, co stanowi 18,1 proc. zysków ogółem dla wszystkich sektorów. Dla porównania, sektor transportu i magazynowania zanotował największy procentowy wzrost zysków, wzrost o 27,4%, z 9,3 mld USD w 2010 r. do 11,8 mld USD w 2011 r. Z kolei sektor ochrony zdrowia i pomocy społecznej odnotował największy procentowy wzrost zysków (ok. 2,6 mld USD) w roku.

W przypadku firm jednoosobowych jako całości wpływy wzrosły o 5,9 procent, a odliczenia o 6 procent.

“Sektor handlu detalicznego odnotował największy procent całkowitych przychodów biznesowych (15 procent) i całkowitych odliczeń biznesowych (18,2 procent)”, napisał Dungan. “Dla porównania, sektor transportu i magazynowania zanotował największy wzrost przychodów biznesowych – wzrost o 17,3 procent. Spośród wszystkich sektorów przemysłu, tylko w sektorze nieruchomości oraz wynajmu i leasingu odnotowano spadek przychodów, co oznacza stratę 0,2 mld dolarów, czyli 0,5% w skali roku. W tym sektorze odnotowano również największy spadek odliczeń, który w 2011 r. wyniósł 1,2 mld dolarów, czyli 2,9%”.

Łączne wpływy biznesowe dla sektora finansowego i ubezpieczeniowego w 2011 roku wzrosły o 10,9%, podczas gdy potrącenia wzrosły o 10,2% w stosunku do 2010 roku, jak podaje biuletyn.

W raporcie IRS dokonano również przeglądu dochodów z wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie emerytalne z formularza W-2 od lat podatkowych 2008 do 2010. W 2008 roku, około 140,7 miliona indywidualnych podatników zarobiło około $5,7 bln pensji, napiwków i innych rekompensat, zgodnie z raportem na Formularzu W-2. Zarówno całkowita liczba podatników, jak i wysokość wynagrodzeń spadła o 2% w ciągu następnych dwóch lat, do 136,8 miliona podatników z łącznymi zarobkami około 5,6 biliona dolarów.

Przeciętne indywidualne zarobki W-2 nieznacznie wzrosły, z 40 532 USD w 2008 r. do 40 892 USD w 2010 roku. Porównując płace mężczyzn i kobiet, mężczyźni średnio zarabiali więcej. Jednak w latach 2008-2010 kobiety odnotowały wzrost swoich średnich zarobków W-2, podczas gdy mężczyźni odnotowali w tym okresie spadek.

Formularz W-2 zawiera również informacje na temat indywidualnego uczestnictwa w sponsorowanych przez pracodawcę planach emerytalnych. W 2010 r. prawie połowa (65,8 mln) wszystkich podatników o dochodach W-2 uczestniczyła w sponsorowanym przez pracodawcę programie emerytalnym. Osoby, które bezpośrednio uczestniczyły w sponsorowanym przez pracodawcę planie emerytalnym, wniosły wkład w wysokości $209,2 mld, co stanowi spadek o 4,5% w porównaniu z rokiem 2008.

Wśród tych, którzy wnieśli wkład, podatnicy wpłacający składki wspólnie uczestniczyli na wyższych poziomach i średnio wnieśli wyższe kwoty niż ich odpowiedniki, którzy złożyli wspólne deklaracje.