Kadra kierownicza wyższego szczebla niejednoznaczna co do perspektyw reformy podatku od osób prawnych

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez KPMG’s Tax Governance Institute (TGI), prawie połowa kadry kierowniczej wyższego szczebla nie przewiduje żadnej reformy stawki podatku od osób prawnych przynajmniej po 2012 roku. Spośród tych, którzy przewidują przyszłą reformę, większość respondentów przewiduje stosunkowo skromny spadek stawek do poziomu pomiędzy 30 a 34 procent.

Ponadto, według badania KPMG przeprowadzonego w marcu 2011 r. wśród ponad 1400 liderów biznesu, około jedna trzecia respondentów (34%) spodziewa się, że obniżenie stawek podatkowych zostanie prawdopodobnie zrekompensowane poprzez zmniejszenie lub wyeliminowanie korzyści płynących z trzech kluczowych rezerw na podatek od osób prawnych: odliczenia od podatku od produkcji krajowej, przyspieszonej amortyzacji oraz wykorzystania zagranicznych ulg podatkowych.

Komentując wyniki badania, Hank Gutman, dyrektor podatkowy KPMG i dyrektor Instytutu Zarządzania Podatkowego oraz były szef personelu Wspólnego Komitetu Kongresu Stanów Zjednoczonych ds: «Jak uważa wielu respondentów badania, naszym zdaniem duża reforma podatkowa nie nastąpi szybko. Jeżeli stawki zostaną faktycznie obniżone, a preferencje zmniejszone lub wyeliminowane, zobaczymy rezultat w postaci zwycięzców i przegranych. Stanie się tak, ponieważ korzystanie z preferencji nie jest jednolite dla wszystkich przedsiębiorstw. Firmy muszą pozostać zwinne i mieć pewność, że są w stanie reagować na to, co się dzieje».

«Dzisiejsze kwestie są bardzo złożone i znacznie różnią się od warunków ekonomicznych i podatkowych, które przyczyniły się do powstania ustawy o reformie podatkowej z 1986 r.», dodał Gutman. «Oczekuje się, że cztery główne zmienne będą siłą napędową obecnej debaty – kondycja fiskalna rządu, istotne propozycje reform, skutki gospodarcze tych propozycji oraz polityka uchwalania prawa – a dyskusja będzie prawdopodobnie ożywiona i skomplikowana».

Według badania, 48 proc. respondentów przewidywało brak zmian w stosunku do obecnego wskaźnika korporacyjnego na poziomie 35 proc. aż do pewnego okresu po 2012 r. Około 29 proc. respondentów przewidywało, że stawka podatku prawdopodobnie spadnie do 32-34 proc.

Na pytanie, czy ewentualna obniżka stawek zostałaby skompensowana przez zmniejszenie lub wyeliminowanie korzyści płynących z niektórych przepisów podatkowych:

Trzydzieści cztery procent stwierdziło, że spodziewają się, że odliczenie od podatku produkcji krajowej, przyspieszona amortyzacja i korzystanie z zagranicznych ulg podatkowych zostaną zredukowane lub wyeliminowane.

Około 15 procent spodziewa się, że tylko potrącenie z produkcji krajowej i przyspieszona amortyzacja zapewniłyby kompensację.

Badanie wykazało również, że 63 procent respondentów nie planuje aktywnie uczestniczyć w wysiłkach na rzecz kształtowania wyniku debaty na temat podatku dochodowego od osób prawnych. Spośród 19 procent, które spodziewają się być aktywne, 11 procent zaangażowałoby się poprzez grupę branżową, 10 procent indywidualnie, a 9 procent poprzez połączenie pracy konsultanta legislacyjnego, stowarzyszenia branżowego i osobistych wysiłków.

Ankieta przeprowadzona przez kierownictwo TGI odzwierciedla odpowiedzi ponad 1400 członków Instytutu Nadzoru Podatkowego – w tym członków zarządu i komisji rewizyjnej, dyrektorów finansowych i dyrektorów podatkowych – którzy uczestniczyli w wideorelacji TGI z 11 marca», The Realities of Achieving Corporate Tax Reform .