KPMG Repair Regulations Survey – Tax Execs Unsure of Business Impact

Dyrektorzy podatkowi nie są pewni, jaki wpływ na ich działalność mogą mieć opublikowane niedawno przez IRS «Przepisy Naprawcze», ale oczekują, że nowe przepisy będą trudniejsze w zarządzaniu lub przestrzeganiu w praktyce, zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez KPMG LLP, firmę audytorską, podatkową i doradczą.

W dniu 23 grudnia 2011 r. Departament Skarbu USA wydał tymczasowe i projektowane regulacje, które określają istotne zmiany zasad dotyczących kapitalizacji kosztów poniesionych na nabycie, utrzymanie lub ulepszenie rzeczowych aktywów trwałych (Repair Regs).

Według sondażu KPMG przeprowadzonego wśród 1900 dyrektorów podatkowych, 62% stwierdziło, że nie jest pewnych, czy nowe zasady będą postrzegane jako korzystne czy niekorzystne, 23% – jako korzystne, a 15% – jako niekorzystne.

Czterdzieści dwa procent kadry kierowniczej stwierdziło, że oczekuje, iż nowe przepisy będą trudniejsze w stosowaniu lub przestrzeganiu w praktyce, ale 27 procent oczekuje, że nic się nie zmieni, a 22 procent stwierdziło, że nie są pewni, jaki wpływ będą miały nowe przepisy na ich procesy. Zaledwie 10 proc. stwierdziło, że będą one mniej trudne do administrowania lub stosowania, jak wynika z badania KPMG.

«Reg Reguły Naprawcze mają wpływ na większość branż i podatników korporacyjnych – od przebudowy sklepów w branży detalicznej, przez naprawę silników we flocie samochodowej, po nowy dach w zakładzie produkcyjnym», powiedział Eric Lucas, dyrektor w praktyce podatkowej KPMG w Waszyngtonie i były urzędnik Departamentu Skarbu USA, gdzie był członkiem zespołu Regów Naprawczych.

«Nowe przepisy są dość obszerne, więc niepewność co do ich wpływu na operacje podatkowe nie jest zaskakująca. Niezależnie od tego, są one skuteczne w roku podatkowym 2012, a podatnicy będą musieli szybko się przygotować», dodał Lucas.

Należy rozważyć przeprowadzenie badania dotyczącego naprawy aktywów

«Biorąc pod uwagę kompleksowy charakter Reg Reguł Naprawczych, kierownictwo podatkowe powinno rozważyć przeprowadzenie badania dotyczącego naprawy aktywów lub dokładny przegląd historycznych i bieżących rejestrów aktywów oraz projektów poprawy jakości kapitału, aby pomóc w analizie wpływu, jaki nowe przepisy będą miały na ich działalność», powiedział Lucas. «Należy również zauważyć, że wiele części przepisów wymaga korekty zgodnie z art. 481 lit. a), co będzie wymagało od podatników dokonania korekty wszystkich otwartych rachunków, tak jakby podlegały one nowym przepisom – co może mieć negatywny lub pozytywny wpływ na sytuację podatkową spółki».

Według badania KPMG, 49 procent respondentów stwierdziło, że ich firma nigdy nie przeprowadziła badania dotyczącego naprawy majątku, podczas gdy 28 procent stwierdziło, że ich firma miała, a 23 procent, że nie jest pewna.

Nowe zasady dotyczące nieruchomości budowlanych

Istotna zmiana w najnowszej wersji przepisów polega na zastosowaniu standardów ulepszeń do nieruchomości budowlanych. Czterdzieści sześć procent dyrektorów podatkowych nie miało pewności, czy nowe przepisy dotyczące nieruchomości budowlanych będą postrzegane przez podatników jako korzystne, czy też niekorzystne, natomiast 35 procent uznało je za korzystne, a 19 procent za niekorzystne.

«Zgodnie z nowymi przepisami, standardy poprawy muszą być stosowane do głównych systemów w budynku – takich jak system grzewczy i klimatyzacyjny, instalacja wodno-kanalizacyjna, elektryczna, schody ruchome i windy – a nie do całego budynku, co uczyniły przepisy zaproponowane w 2008 r.», powiedział Lucas z KPMG. «Może to spowodować większą kapitalizację tych kosztów przez podatników w porównaniu z zasadami z 2008 r.».

«Po korzystnej stronie, podatnicy również mogą teraz przyjąć straty emerytalne na elementach budynku, takich jak stary dach, który jest wymieniany», powiedział Lucas.

De Minimis Expensing Rule Changes

Kolejną istotną zmianą w nowych Regach Naprawczych jest zasada de minimis expensing, która umożliwia podatnikowi odliczenie kosztów nabycia nieruchomości dla celów podatkowych do określonej kwoty, o ile była ona najpierw zaliczana do kosztów dla celów sprawozdawczości finansowej, a podatnik posiadał pisemną politykę rozliczania nabycia w ten sposób.

«Nowe Reguły Napraw umożliwiają odliczenie wszystkich kategorii materiałów i dostaw w roku zakupu, a nie w roku, w którym są one wykorzystywane lub zużywane, jeśli kwalifikują się one na zasadzie wydatków de minimis», powiedział Lucas. «Ta zmiana może przyczynić się do poprawy krótkoterminowych przepływów pieniężnych.»

Według badania KPMG, 43% respondentów stwierdziło, że zasada de minimis zapewnia podatnikom wystarczającą elastyczność w rozliczaniu się z mniejszych składników majątku, takich jak materiały i dostawy w ramach nowych Reguł Naprawczych, ale 25% stwierdziło, że ogólny limit lub pułap nie jest wystarczający do rozliczania się z mniejszych składników. Trzydzieści dwa procent stwierdziło, że nie są oni pewni.

Badanie KPMG zostało przeprowadzone w tym miesiącu podczas sponsorowanej przez KPMG imprezy poświęconej nowym Regułom Naprawczym. Obejrzyj powtórkę z ostatniej transmisji internetowej na ten temat lub krótki film z udziałem Lucasa omawiającego Reg Reguły naprawcze.