KPMG rozszerza swoje globalne usługi doradcze w zakresie outsourcingu poprzez przejęcie spółki EquaTerra

Firma “Wielka Czwórka” KPMG ogłosiła zamknięcie umowy o przejęciu działalności firmy doradczej EquaTerra. Zgodnie z zapowiedzią firmy, przejęcie to jest zgodne ze strategią rozwoju sieci KPMG, koncentrującą się na organicznych i nieorganicznych możliwościach w wybranych sektorach rynku o wysokim popycie. Warunki akwizycji nie zostały ujawnione.

W miarę jak organizacje przekształcają swoje działania, aby konkurować we współczesnym złożonym środowisku biznesowym, specjaliści EquaTerra, w połączeniu z głęboką obecnością na rynku i usługami współdzielonymi oraz zespołem doradczym ds. outsourcingu, zapewnią klientom to, co KPMG nazywa pełnym cyklem życia możliwości – od strategii po optymalizację – dla firm dążących do redukcji kosztów oraz poprawy efektywności i wydajności.

“EquaTerra jest idealnym rozwiązaniem dla KPMG i cieszymy się, że możemy powitać zespół EquaTerra w rodzinie sieci KPMG”, powiedział Timothy P. Flynn, prezes KPMG International. “Dzięki temu przejęciu klienci firm członkowskich KPMG będą mogli skorzystać z usług wiodącego na rynku doradcy ds. zaopatrzenia, który pomoże im przekształcić swoje organizacje w bardziej elastyczne przedsiębiorstwa w sposób odpowiadający dzisiejszym złożonym potrzebom rynku”.

Mark Toon, były dyrektor generalny EquaTerra i obecny dyrektor KPMG LLP, powiedział, że transakcja stanowi wartość dodaną dla klientów obu organizacji. “Połączenie sieci z możliwościami i globalnym zasięgiem KPMG daje duże możliwości naszym pracownikom i klientom”, powiedział Toon. “Bogate doświadczenie KPMG w zakresie sourcingu, obecność na rynku Wielkiej Czwórki oraz reputacja firmy w zakresie niestrudzonej realizacji jest idealnym uzupełnieniem możliwości biznesowych EquaTerra w zakresie transformacji oraz wysoko cenionej reputacji w sektorze usług wspólnych i doradztwa w zakresie sourcingu”.

John Veihmeyer, prezes i dyrektor generalny KPMG LLP (USA), zauważył, że przejęcie to pomaga sprostać zmieniającym się potrzebom klientów w miarę rozwoju rynku usług outsourcingowych. “Narzędzia i możliwości EquaTerra przemawiają bezpośrednio do klientów, którzy chcą wyjść poza jednorazowe działania outsourcingowe i opracować kompleksowe strategie sourcingu, które zapewnią rzeczywistą wartość w ich organizacjach”, powiedział Veihmeyer. “Jest to część naszej strategii budowania zdolności do transformacji na dużą skalę, aby pomóc organizacjom w sprostaniu realiom nowego globalnego rynku”.

Nazwa “EquaTerra” oznacza “level ground”, co jest zgodne z filozofią KPMG dotyczącą obiektywnego podejścia do sourcingu i doradztwa w zakresie usług wspólnych, zgodnie z zapowiedzią firmy. Jest to również zgodne z dążeniem KPMG do zbliżenia klientów i dostawców usług w środowisku współpracy w celu stworzenia innowacyjnych modeli dostarczania usług i zapewnienia trwałej wartości dla biznesu.

John Griffith-Jones, współprzewodniczący KPMG Europe LLP, powiedział, że przejęcie to pozwoli firmom członkowskim KPMG pomóc klientom w zarządzaniu dużymi, transgranicznymi przedsięwzięciami transformacyjnymi. “Firmy członkowskie KPMG świadczą pełen pakiet usług dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw pragnącej zoptymalizować swoją organizację. Przejęcie EquaTerra uzupełnia te istniejące możliwości i pogłębia wspólne usługi i wiedzę specjalistyczną firm członkowskich KPMG w zakresie sourcingu, własności intelektualnej i usług”.

“Firma jest również kierowana przez grupę menedżerską z dużym doświadczeniem w branży sourcingu, wspieraną przez głęboką ławkę globalnych talentów przywódczych. Są to nieocenione atrybuty decydujące o sukcesie w tym konkurencyjnym segmencie rynku”, dodał Griffith-Jones.

EquaTerra zajmuje 2. miejsce na liście Najlepszych Doradców Outsourcingowych na świecie w 2010 roku, przygotowanej przez International Association of Outsourcing Professionals. EquaTerra obsługuje klientów w obu Amerykach, Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i w rejonie Azji i Pacyfiku, dostarczając głębokiej wiedzy funkcjonalnej z zakresu finansów i księgowości, HR, IT, zaopatrzenia i innych kluczowych procesów biznesowych.

Ten szeroki zasięg geograficzny i branżowy zwiększy możliwości specjalistów KPMG w zakresie pomocy firmom w przekształcaniu modeli świadczenia usług i rozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem zmianą, centralizacją i optymalizacją możliwości, outsourcingiem funkcji oraz stworzeniem zrównoważonego modelu zarządzania i zarządzania wydajnością.