Kwestie AICPA 11 Projekty robocze związane z uznawaniem nowych dochodów

Komitet Wykonawczy ds. Sprawozdawczości Finansowej Amerykańskiego Instytutu CPA (AICPA) opublikował 11 kolejnych projektów roboczych, które zawierają wytyczne Rady Standardów Rachunkowości Finansowej dotyczące wdrożenia nowego standardu ujmowania dochodów.

11 nowych projektów roboczych dotyczy czterech branż: linii lotniczych, gier hazardowych, hotelarstwa i timeshare. Komentarze do AICPA mają być przedstawione do 1 czerwca.

Szesnaście branżowych grup zadaniowych jest w trakcie opracowywania zagadnień związanych z wdrażaniem, które zostaną włączone do nowego przewodnika AICPA dotyczącego standardu uznawania przychodów.

Internetowa wersja przewodnika, «Audyt i księgowość w zakresie rozpoznawania przychodów» , została wydana w styczniu i będzie aktualizowana w miarę jak grupy zadaniowe będą finalizować bardziej specyficzne dla branży zagadnienia związane z wdrażaniem.

Najnowsze projekty robocze to:

Airlines Revenue Recognition Task Force

 • Wydanie implementacyjne nr 2-3: Awaria biletu pasażerskiego i rozliczenie voucherów podróżnych
 • Kwestia wdrożenia nr 2-4: Opłaty i usługi dodatkowe
 • Kwestia wdrożenia nr 2-5: Transakcje międzyliniowe – identyfikacja zobowiązań w zakresie wydajności dla podróży lotniczych (w tym na poziomie segmentu vs. poziom biletu) oraz Zleceniodawca vs. Agent
 • Kwestia wdrożenia nr 2-6 (a,d): Brand Name and Customer List-Timing of Revenue Recognition
 • Kwestia wdrożenia nr 2-6 (i): Transakcje międzyliniowe – płatności lojalnościowe
 • Kwestia wdrożenia nr 2-11: Zmiana opłat

Zespół zadaniowy ds. uznawania dochodów podmiotów prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych

 • Emisja wdrożeniowa nr 6-8a: Kredyty lojalnościowe i inne uznaniowe środki zachęcające (z wyłączeniem świadczeń o statusie)

Hospitality Entities Revenue Recognition Task Force

 • Wydanie dotyczące wdrożenia nr 7-1: Opłaty franczyzowe
 • Kwestia wdrożenia nr 7-2: Księgowanie dochodów w ramach umowy o usługach zarządzania hotelami
 • Kwestia wdrożenia nr 7-3: Księgowanie dochodów z tytułu własności i dzierżawy nieruchomości

Timeshare Entities Revenue Recognition Task Force

 • Emisja wdrożeniowa nr 16-2: Zbieranie danych dotyczących sprzedaży udziałów na zasadzie podziału czasu

Uwagi dotyczące projektów roboczych linii lotniczych należy przekazać Jelenie Miszkiewicz. Uwagi na temat projektów roboczych dotyczących branży gier hazardowych, hotelarstwa i timeshare należy przedłożyć Kim Kushmerick.

Artykuły pokrewne:

Więcej Uznawanie przychodów Projekty robocze wydane przez AICPA

Nowy AICPA Uznawanie dochodów Uznawanie dochodów Projekty robocze Adres ubezpieczenia, problemy z oprogramowaniem

AICPA publikuje nowy przewodnik dotyczący rozpoznawania dochodów
.
Kwestie AICPA Cztery nowe projekty robocze dotyczące zagadnień związanych z uznawaniem dochodów

3 Więcej Uznawanie dochodów Projekty robocze wydane przez AICPA

AICPA wydaje Uznawanie dochodów Projekty robocze dla 9 branż

7 Projekty robocze związane z uznawaniem nowych dochodów wydane przez AICPA