Kwestie związane z IRS Kwoty podatku skorygowanego o inflację za rok podatkowy 2016

Standardowe odliczenia dla głów gospodarstw domowych oraz zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych są jednymi z niektórych przepisów podatkowych o kwotach, które nieznacznie wzrosną w roku podatkowym 2016, zgodnie z roczną korektą inflacji wydaną przez IRS 21 października.

Procedura dochodowa 2015-53 zawiera szczegółowe informacje na temat kwot korekty inflacji dla ponad 50 rezerw podatkowych, a także harmonogramów stawek podatkowych i innych zmian podatkowych na rok 2016.

Oto niektóre z kluczowych kwot korzyści podatkowych oraz informacje dotyczące przedziałów stawek podatkowych za rok podatkowy 2016:

 • Stawka podatkowa w wysokości 39,6% dotyczy pojedynczych podatników, których dochód przekracza 415.050 USD (466.950 USD w przypadku podatników pozostających w związku małżeńskim składających wniosek wspólnie), w górę odpowiednio z 413.200 USD i 464.850 USD. Pozostałe krańcowe stawki podatkowe â 10, 15, 25, 28, 33 i 35 procent â oraz związane z nimi progi podatku dochodowego na rok 2016 są opisane w procedurze przychodów.
 • Standardowe odliczenie dla głów gospodarstw domowych wzrasta do 9 300 dolarów w roku 2016, z 9 250 dolarów w roku 2015. Pozostałe standardowe kwoty odliczeń na rok 2016 pozostają takie same jak w roku 2015: 6 300 dolarów dla singli i osób zamężnych składających oddzielne zwroty oraz 12 600 dolarów dla par małżeńskich składających wspólnie zwroty.
 • Ograniczenie dla odliczeń składanych w roku podatkowym 2016 rozpoczyna się od dochodu w wysokości $259,400 lub więcej ($311,300 dla par małżeńskich składających zeznania wspólnie).
 • Osobiste zwolnienie na rok 2016 wzrasta do $50 do $4,050, począwszy od roku 2015 zwolnienie wynosi $4,000. Jednakże, zwolnienie podlega stopniowemu wycofaniu, które rozpoczyna się od skorygowanych dochodów brutto w wysokości 259 400 dolarów (311 300 dolarów w przypadku par małżeńskich składających wniosek wspólnie). Wycofuje się ono całkowicie w wysokości 381 900 dolarów (433 800 dolarów w przypadku par małżeńskich składających wniosek wspólnie).
 • Alternatywna minimalna kwota zwolnienia podatkowego na rok 2016 wynosi $53,900 i zaczyna się stopniowo wycofywać przy $119,700 ($83,800 dla par małżeńskich składających wniosek wspólnie, dla których zwolnienie zaczyna się stopniowo wycofywać przy $159,700). Kwota zwolnienia na rok 2015 wyniosła 53.600 dolarów (83.400 dolarów dla par małżeńskich składających wniosek wspólnie). W roku 2016, 28 procentowa stawka podatkowa ma zastosowanie do podatników o dochodach podlegających opodatkowaniu powyżej 186 300 USD (93 150 USD dla osób pozostających w związku małżeńskim składających oddzielne wnioski).
 • Maksymalna kwota Income Tax Credit na rok 2016 wynosi $6,269 dla podatników składających wniosek wspólnie, którzy mają trójkę lub więcej kwalifikujących się dzieci, w górę z całkowitej kwoty $6,242 na rok 2015. Procedura dochodowa zawiera tabelę z maksymalnymi kwotami kredytu dla innych kategorii, progami dochodowymi i stopniowym wycofywaniem się.
 • Miesięczne ograniczenie dla kwalifikowanych usług transportowych pozostaje na poziomie 130 dolarów za transport, ale wzrasta do 255 dolarów za parkowanie kwalifikowane, z 250 dolarów za 2015 rok.
 • Dla uczestników, którzy sami pokrywają się na medycznym koncie oszczędnościowym, plan musi mieć roczny udział własny wynoszący nie mniej niż 2250 dolarów, od 2200 dolarów na rok 2015, ale nie więcej niż 350 dolarów, od 3300 dolarów na rok 2015. W przypadku pokrycia tylko własnych wydatków, maksymalna kwota wydatków nie objętych ubezpieczeniem pozostaje na poziomie 4 450 dolarów. Dla uczestników z ubezpieczeniem rodzinnym, próg rocznego udziału własnego wynosi w 2015 r. 4 450 USD, jednak udział własny nie może przekroczyć 6 700 USD, a w 2015 r. może wzrosnąć z 50 USD do limitu. W przypadku pokrycia kosztów ponoszonych przez rodzinę, limit wydatków na pokrycie kosztów ponoszonych przez rodzinę pozostaje na poziomie 8 150 USD w roku 2016, podobnie jak w roku 2015.
 • Skorygowana kwota dochodu brutto użyta przez wspólne filtry do określenia redukcji Kredytu za Całe Życie wynosi $111,000, wzrastając z $110,000 na rok 2015.
 • Wykluczenie dochodów z zagranicy wynosi 101.300 dolarów, w porównaniu do 100.800 dolarów w roku 2015.
 • Osiedla przyzwoitych ludzi, którzy zginęli w 2016 roku, mają podstawową kwotę wykluczenia 5,45 mln dolarów, z łącznej kwoty 5,43 mln dolarów dla osiedli przyzwoitych ludzi, którzy zginęli w 2015 roku.Roczna kwota wyłączenia z podatku od darowizn pozostaje na poziomie 14 000 dolarów.